Byggmester Sagen er Miljøfyrtårn-sertifisert

Varaordfører Bjørg Tysdal Moe i Stavanger overleverte det synlige beviset på at Byggmester Sagen AS nå er sertifisert som Miljøfyrtårn. 

Byggmester Sagen er en av de første byggmesterbedriftene i regionen som får denne sertifiseringen.

– Byggmester Sagen skal være en konkurransedyktig byggmester også i fremtiden, og som et ledd i strategiplanen, er miljøfyrtårn-sertifiseringen et viktig element, sier daglig leder Snorre Hallem i Byggmester Sagen.

Han forteller at bransjen har mye å forbedre seg på når det gjelder å tilpasse seg de nye miljøkravene.

– Prosessen med sertifiseringen viste at vi hadde mye på plass i forkant, men at enkelte elementer i sertifiseringen medførte at vi har foretatt justeringer. Arbeidet med å bli sertifisert, bekreftet at vi har gode rutiner og et positivt miljøfokus. Å være miljøbevisst, og ha et forhold til hvordan vi kan bidra til et bedre miljø, er en viktig del av strategien til selskapet. Hele organisasjonen er med på å legge til rette for at miljøkravene blir overholdt, slik at vi også i fremtiden kan levere et konkurransedyktig produkt. For å oppnå dette, er vi også avhengig av at alle ledd i verdikjeden har samme tankegang. Dette er et viktig element når vi skal velge hvem vi skal samarbeide med, og vi skal være en pådriver på at andre følger etter. Byggmester Sagen ønsker å være best i klassen, også innenfor miljø, avslutter Hallem.