Illustrasjon: Brandsberg-Dahls Arkitekter
Illustrasjon: Brandsberg-Dahls Arkitekter

Byggmester Sagen bygger bofellesskap for Stavanger kommune

Byggmester Sagen AS har signert en avtale med Stavanger kommune om å bygge to bofellesskap i Gunnar Warebergsgate i Stavanger.

Det skriver byggmesterbedriften i en pressemelding fredag.

Hvert av de to bofellesskapene som Byggmester Sagen bygger for kommunen, består av syv boenheter, samt en base. Det er Stavanger utbygging KF som gjennomfører prosjektet for kommunen.

Totalentreprisen omfatter detaljprosjektering, levering av et komplett ferdigstilt bygg inklusive tekniske anlegg, smarthusanlegg og utomhusanlegg. Kontraktsummen er 86 millioner kroner.

Byggestart er sommeren ‘22. og forventet ferdigstillelse er høsten ‘23.

Målgruppen for begge bofelleskapene er personer som trenger et tilbud om heldøgns tjenester.

– Samhandling mellom de ulike fagene vil derfor være avgjørende for hvor godt vi vil lykkes med prosjektet. Selskapet har jobbet med Lean-tankegangen i flere år nå, og via prosjekter på SUS2023 har vi fått mer erfaring med hvordan Lean-tankegangen kan bidra til å få god logistikk og god framdrift på byggeplassen. Denne erfaringen skal vi ta med videre på dette prosjektet, sier prosjektleder Bjørn Fjellheim i Byggmester Sagen.