Byggmakker Norgros pynter bruden

BM Norgros driver for tiden ryddesjau i eget hus etter fjorårets underskudd på 107 millioner kroner. Mulige tema er salg av hovedkontoret og lager på Langhus samt tiltak som kan få bemanningmessige konsekvenser.

Dette blir sentrale temaer på generalforsamlingen 7. mai som i nøysomhetens ånd skal holdes på hovedkontoret. Etter diverse fusjonsforsøk prioriterer vi nå å rydder opp i eget hus med fullt fokus på lønnsomhet. Så får vi senere avgjøre hva som videre skal skje. I dagens situasjon er det helt åpent hva som blir løsningen i fremtiden, sier styreformann Gunnar Severeide i Byggmakker Norgros til Byggeindustrien. Han avviser at det for tiden foregår noen fusjonsforhandlinger med partnere som kan skaffe byggevarekjeden såvel tiltrengt kapital som kompetanse. Severeide fortsetter Etter det Byggeindustrien kjenner til er det ingen planer om å skifte ut Severeide som styreformann på den kommende generalforsamlingen. Etter sigende står han forholdsvis sterkt blant aksjonærene. Som kjent rykket Severeide opp etter at næringslivskjendisen Sverre Leiro trakk seg fra styret i fjor høst. Styreformann Severeide bekrefter at fjorårets regnskap er gjort opp med et underskudd i størrelsesorden 107 millioner kroner. Nå har vi foretatt en skikkelig opprydding, men det er ingen tvil om at dette er et regnskapsmessig betydelig underskudd. Men selskapet har en egenkapital på over 250 millioner kroner, fortsetter Severeide for å avdramatisere situasjonen noe. Emisjon på 60 millioner Han kan for øvrig opplyse at det nå vil bli foretatt en rettet emisjon mot alle aksjonærene i Byggmakker Norgros for å skaffe frisk kapital til fortsatt drift og trykk i markedet. Her har en aksjonærgruppe garantert for det meste av emisjonsbeløpet som er på 60 millioner kroner. On dette vil være nok kapital, eller om det må foretas en ytterligere emisjon på et senere tidspunkt, er det ikke tatt stilling til, kommenterer Severeide. Slanking av balansen Videre pågår det et arbeid for å slanke balansen. Her er de største postene kundefordringer, varelager og bygg. Det er for tidlig å si om det vil bli aktuelt å selge unna hovedkontoret på Langhus. Men vi går også gjennom andre funksjoner og engasjementer. Hensikten er å oppnå en mer tilfredsstillende egenkapitalandel. Det er helt naturlig med en slik ryddesjau i et selskap hvor det i mange år har foregått en kraftig vekst, sier Severeide som forsikrer at styret har god hånd med situasjonen. Vatne fortsetter Det synes også avklart at direktør for konsept/marked Einar Vatne, som er konstituert som administrerende direktør etter at Tor Ivar Riise kastet inn håndkledet på grunn av familiære forhold, fortsetter i sin nye funksjon. Vi kjører med den administrasjonen vi har for å holde tempoet oppe i endringsprosessen, kommenterer Severeide som opplyser at det ikke har vært noen sak i styret om å hente inn ny administrerende direktør. Tyrdal møter Når det gjelder aksjepostene til Byggmo og Gann Graveren i Byggmakker Norgros på 33,8 prosent, inngår nå denne etter fusjonen med L.A. Lund i Optimera Gruppen. Optimera-sjef Harald Tyrdal opplyser til Byggeindustrien at han akter å være representert på generalforsamlingen til Byggmakker Norgros 7. mai. Tyrdal vil imidlertid ikke si noe om hvordan det går med utløsningen av aksjeposten. Det eneste han kan si er at Optimera Gruppen forholder seg til inngått avtale og står på kravet om at den avtalte prisen er på 157 millioner kroner. Når det gjelder eventuelt raskt forlik, eller om kravet vil bli brakt inn i rettssalen, er han uten kommentar. Etter det Byggeindustrien kjenner til har det vært liten kontakt i det siste mellom partenes advokater.