Byggevarehandelen har mange utfordringer

Nylig ble Byggevaredagen avviklet på Holmenkollen Rica Hotel i Oslo. Det er første gang denne dagen avvikles. Arrangementet er kommet i stand gjennom et samarbeid mellom Trelast- og Byggevarehandelens Fellesorganisasjon og Byggevareindustriens Forening. Oppmøtet var svært bra. Det eneste som manglet på denne dagen var i grunnen kundene, men det må være mulig å slippe også dem til etter hvert. Kundene er jo egentlig litt verdifulle i denne sammenheng. Det var likevel mye å snakke om mellom de ulike aktørene som var til stede. Det er ikke tvil om at det er mange spenninger mellom byggevareleverandørene og handelsleddet. På leverandørsiden er det i stor grad stabilitet, mens det innenfor handelsleddet har vært særdeles turbulent, spesielt det siste året. Det som preger situasjonen i dag er kampen kjedene mellom. Håpet er at brikkene etter hvert skal falle på plass og at de ulike aktørene finner sin posisjon. Det viktigste er vel ikke å være størst, men å drive en fornuftig forretning som også gir resultater på bunnlinjen. Lars Næss i Icopal stilte seg særdeles tvilende til at kjedene årlig bruker 160 millioner i markedsføring som i stor grad brukes til å profilere kjedene og til produkter som proffkundene i alle fall ikke er særlig opptatt av. Problemet er at det er leverandørene som i stor grad er sponsorer for denne profileringen og da er det vel ikke mer å forvente enn at sponsorene gjerne har en mening om hvordan pengene brukes. Det er spesielt bruken av fjernsynsreklame som mange reagerer på. I tillegg er det mange som stiller spørsmål om det er riktig å bruke en masse penger på noen få utvalgte kunder som fraktes verden rundt på ulike idrettsarrangement. Mange spør seg om slik selektiv markedsføring virkelig gir de trofaste kundene. Spørsmålet blir enda mer aktuelt når man vet at det er store endringer i kjedene. Mange har funnet ut at det er best å bruke borelås på butikkskiltene. Nye navneskilt er ikke før kommet opp før man er kommet inn i en ny kjede. På byggevaredagen var det mye frisk meningsutveksling og det var også tid for selvransakelse. Vi har også merket oss lederartikkelen til Henry Nygård i TBF. Nygård tar der opp kjedenes evne til inntjening. De kloke ord fra Nygård bør leses meget grundig på noen kjedekontorer.