Thaugland har i et fellesmøte med grunneierne informert om at de skal bygge bærekraftig høyhus på Thaugland-tomten, og de har engasjert Multiconsult og A-lab til å designe løsningen. Plan- og forhåndskonferanse hos Plan- og bygningsetaten er bestilt, og prosessen vil starte etter sommerferien. Ill. A-lab/Multiconsult

Thaugland har i et fellesmøte med grunneierne informert om at de skal bygge bærekraftig høyhus på Thaugland-tomten, og de har engasjert Multiconsult og A-lab til å designe løsningen. Plan- og forhåndskonferanse hos Plan- og bygningsetaten er bestilt, og prosessen vil starte etter sommerferien. Ill. A-lab/Multiconsult

Byggevareforhandler vil bygge høyhus i tre på Storo

Byggevareforhandleren Thaugland ønsker nå å bygge et høyhus i tre på Storo.

Siden 1944 har H. C. Thauglands Trælastforretning holdt til i Vitaminveien 5, der de har levert byggevarer til Oslo-området. Nå ser familiebedriften at tiden er inne for å avslutte sin virksomhet på Storo.

– Det blir stadig mer utfordrende å drive en plasskrevende butikk i tett bystrøk. Tiden er moden for å se på nye måter tomten kan benyttes på, skriver selskapet i en pressmelding.

– Området rundt oss blomstrer med aktivitet, og vi ønsker å bidra ved å etterlate oss et varig og positivt ettermæle. Derfor planlegger vi å utvikle et nytt bygg på tomten basert på bærekraftige materialer som massivtre og lavkarbonbetong. Dette er i tråd med vår miljøpolicy og vårt mål om at bygget skal oppnå energiklasse A og Breeam-klassifisering Excellent, sier Christian Thaugland i meldingen.

Christian Thaugland (styreleder) og hans tremenning Thomas Berger (administrerende direktør) har drevet familiebedriften Thaugland AS etter generasjonsskiftet i 2006. De ønsker nå å bygge to tretårn på Storo-tomten med boliger, kontorer og en kombinasjon av sosiale og kommersielle tilbud. Foto: Thaugland
Christian Thaugland (styreleder) og hans tremenning Thomas Berger (administrerende direktør) har drevet familiebedriften Thaugland AS etter generasjonsskiftet i 2006. De ønsker nå å bygge to tretårn på Storo-tomten med boliger, kontorer og en kombinasjon av sosiale og kommersielle tilbud. Foto: Thaugland

Med seg på laget har de fått Multiconsult og A-lab. De har gjennomført en mulighetsstudie av Vitaminveien.

– Ved å redesigne bygulvet, og skape trygge og interessante byrom, knytter vi området sammen på en ny måte. Utbygging i form av to tårn ved knutepunktet følger oppskriften på miljøvennlig by, og gir oss muligheten til å tilføre flere boliger til det som i dag er et næringspreget område. Vi foreslår en multifunksjonell bygningsmasse, med utadrettede funksjoner i første etasje, sier grunnlegger og partner i A-lab, Odd Klev, i meldingen.

Thaugland skriver i meldingen at de ønsker å videreføre norsk håndverkstradisjon, og vil bruke sin kunnskap om trevirke til å lage nyskapende høyhus i tre.

– Vår familie har også et ønske om å berike området med et yrende liv på bakkeplan. Vi vil inkludere kafeer, restauranter og felles oppholdsarealer både i og utenfor bygget. Dette vil skape attraktive møteplasser for beboere og besøkende, sier Thaugland.

Målsetningen er å legge seniorboliger side om side med studentboliger, omsorgsboliger og boliger i ulike størrelser og prisklasser.

– A-lab og Multiconsult ser for seg alternative boprogrammer i det laveste tårnet, og tradisjonelle boliger med fleksibilitet i det høye tårnet. Det å bruke arkitekturen for å koble ulike alders- og brukergrupper sammen, har vist seg å være et effektivt virkemiddel for flere av samfunnets sosiale utfordringer, heter det videre i meldingen.

– Vi ønsker å samarbeide med innovative partnere som kan bidra med løsninger for moderne bofellesskap, tilpasset fremtidens samfunnsbehov. Vårt mål er at dette prosjektet skal se fremover, og vi er stolte av å kunne bidra til en bærekraftig og livlig utvikling av området, sier Thaugland.

Ill. A-lab/Multiconsult

Ill. A-lab/Multiconsult