Bygging er i gang på Sutherland Spaceport i Skottland. Det fremtidsrettede satellittoppskytingsanlegget skal være verdens første av sitt slag som gjøres fossilfritt. Illustrasjon: Perfect Circle PV

Bygging er i gang på Sutherland Spaceport i Skottland. Det fremtidsrettede satellittoppskytingsanlegget skal være verdens første av sitt slag som gjøres fossilfritt. Illustrasjon: Perfect Circle PV

Byggestart på verdens første fossilfrie satellittoppskytingsplass i Skottland

Sutherland Spaceport i Skottland kan bli den første satellittoppskytingsplassen som kan skryte på seg null utslipp fra fossilt brennstoff.