Bjørnsveen Panorama nord for Gjøvik. Ill. Diakrit

Byggestart på Betonmast Eiendoms prosjekter Bjørnsveen og Vikenstranda

 Betonmast Eiendom, et selskap i BetonmastHæhre-gruppen, eier 50 prosent av to prosjekter på Gjøvik - Vikenstranda og Bjørnsveen Panorama. I starten av mars er det byggestart på neste byggetrinn på begge prosjektene. 

Begge disse boligprosjektene i Gjøvik er utviklet av Betonmast Eiendom, i samarbeid med Gjøvik og omegn boligbyggelag. Byggeoppdraget ble vunnet av Betonmast Innlandet.

På Vikenstranda har det de siste årene vokst fram et område med både blokkleiligheter, rekkehus og eneboliger. Nå er det sjette og foreløpig siste byggetrinn som står for tur, med bygging av både blokk og rekkehus. Cirkaa halvparten av boligene er solgt.

På Bjørnsveen panorama, rett nord for Gjøvik, er det nå byggingen av blokk nummer tre som nå starter. De to første blokkene og rekkehusene i prosjektet var innflytningsklare i god tid før jul 2018. Det er fortsatt noen få ledige boliger igjen.

- Betonmast Eiendom driver eiendomsutvikling i de områder der Betonmast-konsernet har etablert og driver entreprenørvirksomhet. Vi tror på synergiene som skapes ved å kombinere god eiendomsutviklingskompetanse med god entreprenørkompetanse, sier Hans Jørgen Lundby, daglig leder i selskapet.

- Det er derfor gledelig at det er vårt søsterselskap Betonmast Innlandet som har vunnet oppdraget med å bygge de to neste byggetrinnene på de to prosjektene på Gjøvik. Vi som oppdragsgiver er trygge på at vi også denne gang sammen får til gode løsninger, sier Lundby.

Kontraktene er på henholdsvis 40 millioner kroner ekskl. mva for Vikenstranda, og 30 millioner kroner på Bjørnsveen panorama.