Bygger ny fylkesvei i Haugesund

Mesta ligger etter Vegvesenets anbudsåpning an til å vinne jobben med å bygge ny fylkesvei 832 Skre - Hest i Haugesund. Arbeidet vil koste i overkant av 30 millioner kroner.

Kontrakten består i utvidelse av eksisterende vei og ny vei - totalt 1350 meter. Prosjektet innebærer også gang- og sykkelvei i varierende bredde, murer og rekkverk, VA-anlegg og legging av kabler. Hvis resultatet av anbudsåpningen blir stående, vil Mesta starte opp arbeidet i midten mars. Arbeidet skal ferdigstilles i midten av desember. - Det er gledelig at vi ligger an til å vinne anbudet. Vi avventer nå Vegvesenets kontrollregning og endelig tildeling av oppdraget, sier prosjektleder Arve Rune Holmeseth. Han regner med at opp mot 13 Mesta-ansatte vil være involvert i arbeidet. I tillegg vil underentreprenør bli leid inn til enkelte oppgaver. Vegvesenet kontrollregner nå anbudene.