Byggenæringens aktører må selv bidra til å sikre gode rammevilkår

Om den norske byggenæringen skal kunne utvikle seg i den retningen den ønsker og bør, er det viktig at den kan bygges og utvikles videre med rammevilkår som sikrer bruk av kompetanse og arbeidere som kan faget sitt. Byggenæringen må selv i enda større grad enn tidligere være en aktiv bidragsyter til å sikre en slik utvikling.

Byggenæringen har vært gjennom en enorm utvikling de siste årene. Nye utfordringer med stadig større grad av internasjonalisering, stadig skarpere konkurranse med press på priser og rask gjennomføring – gjør at det er tøffe krav som møter den utførende delen av næringen.

Det skal være vanskelig å lykkes - men de senere årene har det også vært slik at konkurransen ikke er slik den burde være. Noen velger å ta snarveier og kommer for ofte unna med dette. Derfor er det ekstremt viktig at man i tiden fremover i enda større grad enn frem til nå klarer å sikre en fair og bærekraftig konkurranse i byggenæringen – en konkurranse som bygger opp under de seriøse kreftene i næringen. Man må klare å heie frem de som ønsker å skape og gjennomføre prosjekter i tillegg til å bygge en virksomhet som gir noe tilbake til samfunnet.

Fredag arrangerer Byggenæringens Landsforening (BNL) sin generalforsamling. I fjor vedtok foreningen en ny strategi som sa at man skal ta utgangspunkt i den norske modellen, som blant annet omhandler lønns- og arbeidsvilkår, bruk av fast ansatte og en høy organisasjonsgrad. Det siste året viser at BNL har klart å lykkes med flere av sine målsetninger. Hovedmålet med strategien er å sikre en byggenæring som bygger på kompetanse og seriøsitet. Denne oppgaven er ikke så enkel å iverksette som man kanskje i utgangspunktet skulle ønske eller tro. Det er flere ulike pressgrupper – og for mange som ser muligheter i å berike seg på at markedet ikke er så transparent som det burde – og som ønsker å dra nytte av elementer i næringen som ikke opererer på riktig side av lover og regler.

Skal man klare å skape en byggenæring som i størst mulig grad lykkes med å skape gode konkurransevilkår – må man i langt større grad se til at man får et arbeidsliv og en arbeidslivspolitikk som fremmer de seriøse aktørene - og bygger opp under seriøsitet og bruk av kompetente fagfolk. For å lykkes med dette arbeidet er det selvsagt helt avgjørende at offentlige myndigheter i langt større grad makter å legge til rette for, og ikke minst selv gjennom sin innkjøpskompetanse, ser til at nettopp dette skjer. Et fremoverlent regelverk som i større grad favoriserer de seriøse aktørene må på plass – og dette gjør de best ved selv å sette de riktige kravene i sin innkjøpspolitikk. I klartekst betyr dette mer fokus på kvalitet og mindre fokus på pris når man skal kåre vinnerne i konkurransene.

I tillegg må byggenæringen selv også ta sitt ansvar rundt denne store oppgaven. Man kan ikke forvente at alt legges til rette av andre - hver enkelt virksomhet må gå i seg selv og se til at man velger samarbeidspartnere man kan stå til rette for i alle situasjoner – og selv i enda større grad være med på å bidra til å bygge opp under bruk av kompetanse og kvalitet. Pris må fortsatt være en meget viktig faktor - men ikke det som avgjør absolutt alt.

Skal byggenæringen selv, og Norge som samfunn, lykkes med denne jobben må alle dra i samme retning - og ikke minst være innstilt på å gjøre en jobb som vil kreve endringer og en omstilling av tankesettet. Jobben er i utgangspunktet ikke altfor komplisert, men det vil kreve mye av alle involverte aktører.