Arkivfoto: Christian Aarhus

Bygg Reis Deg: Utstillerne forsiktige optimister

Bygg Reis Deg har gjennomført en undersøkelse blant sine utstillere for å finne ut hvordan de takler det pågående koronavirusutbruddet. 94 prosent av de som har svart sier de har uendret bemanning eller kun delvis permittert ansatte.

Administrerende direktør Gunnar Glavin Nybø i Bygg Reis Deg. Foto: Svanhild Blakstad

I undersøkelsen ble det stilt spørsmål om hvordan bedriftene er påvirket av situasjonen, hvilke forventninger man har til økonomisk utvikling, etterspørsel og bemanningssituasjonen og hvordan de tenker om utviklingen i norsk byggenæring de neste to årene.

– Generelt er vårt inntrykk at bransjen er forsiktige optimister, noe som understrekes av at vi også de to siste ukene har hatt en positiv salgsutvikling for messen i oktober neste år, sier administrerende direktør i Bygg Reis Deg, Gunnar Glavin.

Han peker på at av utstillerne som har svart på undersøkelsen er det 37 prosent som har blitt påvirket mye eller svært mye av det pågående utbruddet. 46 prosent oppgir at de har ingen eller liten påvirkning av situasjonen og 17 prosent sier de har liten eller svært lite påvirket av situasjonen.

- Men sselv om virksomhetene i praksis ikke er sterkt påvirket av situasjonen forventer de fleste en negativ effekt både på resultater og den økonomiske utsikten for bedriften. De negative forventingene til den økonomiske utviklingen skyldes nok i stor grad at de fleste av respondentene har opplevd en negativ endring i etterspørselen. 40 prosent har opplevd negativ eller svært negativ utvikling i etterspørselen, sier Nybø.

49 prosent av respondentene har uendret bemanningssituasjon mens 42 prosent har innført delvis permittering.

- Det tyder på at virksomhetene sørger for å holde hjulene i gang og at de er i stand til å produsere, levere og distribuere sine varer- og tjenester, sier han.

De fleste tror at vi vil oppleve en negativ endring i byggenæringen de kommende to årene. 34 prosent tror aktiviteten vil få en negativ utvikling mens 45 prosent tror vi vil få litt negativ utvikling.

- Vi konkluderer med at respondentene i undersøkelsen har klart å opprettholde driften av egen virksomhet selv om situasjonen er snudd opp ned. De siste dagers innspill om at det må legges til rette for at byggenæringen kan opprettholde sin aktivitet vil derfor være avgjørende for at respondentene skal kunne øke etterspørselen, mener sier Nybø.

Undersøkelsen ble gjennomført i perioden 26/3-20 kl 12.00 til 27/3.20 kl 16.00. Undersøkelsen ble gjennomført blant 453 norske utstillere på Bygg Reis Deg (15,6 prosent besvarte undersøkelsen).