Arbeidsinnvandrerutvalget møtte bygg- og anleggsbransjen på Vestlandet. Avdelingsleder Karl Strømsnæs i EBA Vestenfjelske var møteleder.

Arbeidsinnvandrerutvalget møtte bygg- og anleggsbransjen på Vestlandet. Avdelingsleder Karl Strømsnæs i EBA Vestenfjelske var møteleder.

Bygg og anlegg i vest møtte arbeidsinnvandrerutvalget til dialogmøte

Et regjeringsoppnevnt utvalg som skal gjennomgå situasjonen til arbeidsinnvandrere og deres familier møtte nylig representanter fra byggenæringen i Bergen og Vestland.