Arne Malonæs

Bygg21: - Ta i bruk veilederne

Gjennom flere år har bransjen i fellesskap utarbeidet et sett med veiledere og tiltak rundt hvordan næringens aktører kan bygge bedre og mer effektivt. Nå er de samlede tiltakene lansert - og Bygg21 ber næringens aktører ta tiltakene i bruk.

Veilederne er blitt til gjennom et stort felles arbeid av næringens aktører – hvor også entreprenørene har bidratt i stor grad.

- I vårt arbeid med Bygg21 har vi sett at det er investorer og entreprenørene som er de største bidragsyter til å endre byggenæringen. Vi håper derfor dere og de andre aktørene i næringen nå tar i bruk veilederne og informasjonen som ligger i disse i tiden fremover. Bruk veilederne som vedlegg i kontraktene. Veilederne inneholder oppskrifter som kan ha stor nytteverdi, sier Malonæs.

Sammen med resten av kollegene skal han nå bruke resten av året til å dra ut i bransjen for å formidle budskapet.