UTVIDET. I de nye fabrikklokalene til Hedda Hytter er det lagt opp til en moderne linjeproduksjon av Hedvig-modellen. – Etter utvidelsen har vi en produksjonskapasitet på 70-80 hytter i året. I tillegg har vi sikret oss et par naboeiendommer for eventuelle senere utvidelser, sier daglig leder Magne Omsrud. Foto: Leif Magne Flemmen

Bygde ny fabrikk for å ta unna hytteboom

Hytteprodusenten i Valdres måtte bygge en helt ny fabrikk for å dekke pågangen etter en ny hyttemodell.

– Dette er moro, både for oss og for lokalsamfunnet, sier daglig leder og medeier Magne Omsrud i Hedda Hytter på telefon til Byggeindustrien.

Hytteprodusenten fra Hedalen i Valdres kunne i sommer åpne sin nye fabrikk og produksjonslinje for hyttekonseptet Hedvig, som ble lansert under Hyttemessa i 2017.

Det lokaleide firmaet med navn etter Ibsens kjente kvinneskikkelse har bygget hytter siden 1979.Hedda Hytter har 34 ansatte, i tillegg til 10-11 innleide tomannslag som setter opp hyttene som produseres på fabrikken som ferdige veggelementer.

I 2019 omsatte hyttebyggeren for vel 92 millioner kroner og leverte et resultat på tett oppunder fire millioner kroner. Hedvig-lanseringen skulle raskt vise seg å bli en suksess for selskapet som vanligvis leverer mellom 40 og 50 hytter årlig.

– Vi ønsket å tilby et nytt konsept i moderne design, blant annet med større vindusflater og gode hemsløsninger, høyere yttervegger og andre detaljer. Etter å ha produsert Hedda i flere tiår så vi at det var et behov i markedet. Dessuten hadde vi et ønske om at selskapet skulle vokse, sier Omsrud om bakgrunnen for nysatsningen som er gjort i samarbeid med KIMA arkitektur.

Etter bare et halvår utgjorde Hedvig 30 prosent av omsetningen.

– Vi opplevde at vi traff skikkelig blink med den nye hyttemodellen, men hadde rett og slett ikke produksjonskapasitet eller utstyr for å takle den volumøkningen som Hedvig sto for. Nå utgjør den tett oppunder halvparten av hele omsetningen vår, forklarer Omsrud.

– Hvorfor tror du akkurat denne hytta traff så godt?

– Den har veldig mange variasjonsmuligheter, og kan tilpasses både i størrelse og form.Hver hytte blir dessuten tilpasset den enkelte kundes behov og ikke minst tomten den skal bygges på, sier Omsrud.

Han peker på at mange av kjøperne har falt for løsningen med fasadeelementer, som blant annet gir muligheter for karnapp med stort vindu, en badstue eller en utebod «hengt på» ytterveggen.

– Det snakkes om en «koronaboom» i markedet. I hvilken grad har dere merket det?

– Det merker vi absolutt. I mars oppsto det mye usikkerhet i hele samfunnet og i hyttemarkedet. Vi opplevde kontraktstørke, men på forsommeren snudde det. Da folk skjønte at det ikke ble noen utenlandsreiser med det første, ble det flere som ønsket seg hytte. Utover høsten har det bare økt på, og for tiden opplever vi et veldig godt hyttemarked, sier han.

Det nye fabrikkbygget er på 816 kvadratmeter og er bygget som en vinkel på eksisterende produksjonshall slik at det blir mulighet til å frakte varer mellom hallene. I den nye hallen skal det kun produseres Hedvig-hytter.

– Vi har investert rundt 15 millioner kroner i det nye anlegget, og for oss er det en betydelig satsning. Vi har bygget i kupert terreng og måtte fjerne 20.000 kubikkmeter masser og flytte en høyspentlinje, noe som gjorde at omfanget på prosjektet ble større enn først tenkt, sier han.

Den økte etterspørselen har også resultert i flere arbeidsplasser.

– Vi har ansatt flere folk både i produksjonen og administrasjonen. Vi får en ny teknisk leder og produksjonsleder på plass på nyåret, i tillegg til flere selgere og produksjonsmedarbeidere. Vi holder til i ei lita bygd med bare 750 innbyggere, så dette får positive konsekvenser for Hedalen og Sør-Aurdal kommune også.

– Greier dere å ta unna etterspørselen?

– Ja, det gjør vi. Med den nye utvidelsen av fabrikken har vi god kapasitet på produksjonen. Det vil likevel være slik at det å gå til anskaffelse av ny hytte vil være en prosess som for kunden kan ta inntil ett år, på grunn av søknadsprosess med kommunen etc.

– Hvem er den typiske hyttekjøperen?

– Det som faktisk er litt spennende er at hyttekjøperne blir yngre og yngre, noe både vi og våre konkurrenter erfarer. For vår del opplever vi at et fleksibelt hyttekonsept med arealaffektive løsninger treffer mange yngre familier, blant annet ser vi at hemsløsninger er midt i blinken for barnefamiliene.

– I hvilken grad er kundene opptatt av miljø og bærekraft når de skal kjøpe hytte?

– Stadig flere er opptatt av det, men likevel er det begrenset hvor mye mer de er villige til å betale hvis det innebærer dyrere løsninger. Vel så viktig som miljøvennlige materialer og løsninger er hvilke inngrep som gjøres i naturen, og her kommer viktigheten av gode reguleringsplaner av tomtefeltene inn i bildet.

– Det er mange aktører i dette markedet. Hvordan opplever dere som en mellomstor produsent konkurransen fra hyttegigantene?

– Det vil alltids være plass for mindre og mellomstore aktører. Vi har en styrke i fleksibiliteten vår og har et betydelig potensial i mindre hytteområder. Vi kan ta totalansvar for kundens hytteprosjekt, helt fra salg av tomt til teskjeen ligger i skuffen. Derfor bekymrer vi oss ikke for konkurransesituasjonen, men tenker offensivt blant annet ved å satse enda mer på digital markedsføring og synlighet, sier Omsrud.

I tillegg til produksjon i Valdres har firmaet også samarbeid med Suldal Hyttebygg i Ryfylke. Der selges, produseres og bygges Hedda og Hedvig for markedet på Vestlandet.

– Med denne utvidelsen har vi et vesentlig vekstpotensial. Men vi er et selskap av den gamle sorten, så vi vil ta ett steg av gangen og bygge oss opp over tid, avslutter han.