I 2018 har Olav Thon Gruppen gjort betydelige investeringer og gjennomført utvidelser på blant annet Lagunen Storsenter.

Butikkomsetningen på Thons kjøpesentre endte på over 64,5 milliarder kroner

De 88 norske kjøpesentrene til Thon Eiendom hadde en omsetningsvekst i 2018.

Thon Eiendom er Norges største kjøpesenteraktør med 88 sentre fra Svalbard i nord til Mandal i sør, samt 11 sentre i Sverige. Av disse er 78 hel- eller deleid, og 21 forvaltes for eksterne eiere.

– Samlet butikkomsetning for de 88 norske sentrene utgjorde i overkant av 64,5 milliarder kroner. Sammenlignet med fjoråret gir dette en omsetningsvekst på 1,5 %. Dette er en utvikling vi er godt fornøyd med og som viser at våre kjøpesentre hevder seg godt i konkurranse med både konkurrerende sentre og andre salgskanaler, sier Thomas E. Rønning i en pressemelding.

Han er direktør for kjøpesenterdivisjonen i Olav Thon Gruppen.
– Omsetningsveksten har vært størst for serveringssteder, butikker innen hus og hjem, samt mat og drikke. Vi opplever også at etterspørselen etter lokaler er høy og vi har generelt lav ledighet på våre kjøpesentre, sier han.

I 2018 har Olav Thon Gruppen gjort betydelige investeringer og gjennomført utvidelser på blant annet Lagunen Storsenter, Amfi Moa, Jærhagen (eid av Coop Klepp), Amfi Steinkjer, Oasen Storsenter, Storo Storsenter og Amfi Finnsnes.

Olav Thon Gruppen eier og forvalter også totalt 11 svenske kjøpesentre hvorav 10 av disse er hel- eller deleid.
– Vi er godt fornøyd med tallene for våre svenske sentre. Samlet omsetning utgjorde 14 milliarder svenske kroner. Sammenlignet med fjoråret er omsetningsveksten på 3,4 prosent i Sverige, forteller Thomas E. Rønning.