Fra venstre: Styreformann Peder Nærbø i Bulk Infrastructure, Lasse Jørgensen fra Mr Pukk AS, Daniel Walter (Mr Pukk AS), Nina Bull (Bulk Infrastructure), Ordfører i Enebakk Hans Kristian Solberg (SP), Torbjørn Moe (Bulk Infrastructure) og Rådmann i Enebakk, Kjersti Øiseth. Foto: Bulk

Bulk og Mr Pukk på storhandel i Enebakk

Bulk Infrastructure og Mr Pukk AS har sammen inngått avtale med Enebakk kommune om kjøp av to store utviklingstomter beliggende på Gran i Ytre Enebakk.

- Vi er hele tiden på jakt etter tomter som ligger sentralt og har stort utviklingspotensial, så dette området passer perfekt inn i vår portefølje, sier styreformann Peder Nærbø i Bulk Infrastructure i en pressemelding. Det er Bulk sammen med Mr Pukk AS står bak kjøpet av tomtene.

Lasse Jørgensen i Mr Pukk har mer enn 15 års erfaring med næringstomter i Enebakk, og startet i 2016 selv med å kjøpe tomtearealer i kommunen.

- Vi har stor tro på Enebakk som næringsområde og gleder oss stort til å bli med på utviklingen av disse arealene, sier Jørgensen i Mr Pukk i meldingen.

Utviklingstomtene i Enebakk består av to områder, der Gran Ny2 er på 73 dekar, hvorav 67 mål er regulert til næring og Gran Ny5 Øst som er på 335 mål, hvorav 151 mål er regulert til næring.

- Vi ser det som strategisk viktig å sikre oss store næringsarealer med denne nærheten til Oslo, og har stor tro på at det blir en betydelig økt næringsutvikling i Enebakk fremover, sier Nærbø.

Også ordføreren i Enebakk kommune er veldig fornøyd med avtalen som er inngått mellom kommunen og Bulk Infrastructure.

- Vi er veldig glade for at aktører som Bulk Infrastructure satser på Enebakk kommune. Et av våre mål er å legge til rette for bærekraftig industri i kommunen, og med denne avtalen med Bulk Infrastructure er vi på rett vei, sier ordfører Hans Kristian Solberg (SP) i Enebakk kommune.