Victor Skansen i HENT (f.v), Frode Thun i Eco Materials AS og Lars Lægran i HENT. Foto: HENT

Bruker byggeavfall fra skole til produksjon av sponplater

Treavfall fra byggingen av Tiller videregående gjenvinnes til produksjon av nye sponplater. Prosjektet sender rensortert byggeavfall til sponplateproduksjon i Norge.

Fakta Tiller videregående skole:

* Byggeherre: Trøndelag fylkeskommune
* Totalentreprenør: HENT AS
* Størrelse: 11.200 kvadratmeter rehab, 5.700 kvadratmeter nybygg

- Vi ønsker å bidra til at byggebransjen går foran og tar ansvar for gode sirkulære løsninger. Det er helt nødvendig for at Norge skal nå den nasjonale målsettingen om 70 prosent materialgjenvinning av bygg- og anleggsavfall, sier leder for bærekraft i HENT, Lars Lægran, i en pressemelding.

Prosjektet er et samarbeid mellom entreprenøren HENT, Eco Materials AS, Retura IR, Arbor og Trøndelag fylkeskommune.

Første container med returtrevirke fra Tiller videregående skole ble sendt til Retura IR sitt nye resirkulerings- og renseanlegg på Skogn i begynnelsen av februar. Her ble trevirket kvernet opp til ny resirkulert flis, som videre ble levert til sponplatefabrikken til Arbor.

- Der inngikk trevirket fra Tiller videregående skole som ordinær innsatsfaktor i produksjonen. Kvalitetskontrollen viser at trevirket både har den kvaliteten og renheten som trengs for å kunne brukes i sponplateproduksjon, heter det i meldingen.

- Det mangler ikke på gode initiativ og hensikter for sirkulær økonomi, men problemet er ofte at løsninger ikke er skalerbare opp på et industrielt nivå, eller at tiltak kun kan tas i bruk i veldig spesielle prosjekter. Bruk av returtrevirke til sponplateproduksjon er et skalerbart, praktisk gjennomførbart, og økonomisk bærekraftig tiltak, sier Frode Thun i Eco Materials AS

– Bransjen har et strengt kostnad- og miljøfokus. Ved å prioritere gjenbruk og sirkulærøkonomi er vår erfaring at vi oppnår en vinn-vinn-situasjon på prosjektet. Nå ønsker vi å realisere dette på flere prosjekter, og skape nye verdistrømmer for bærekraft og sirkulærøkonomi, sier Lars Lægran.