Bravida pyntet for børsen

Den tekniske entreprenørgiganten Bravida skal på børs i løpet av første halvår neste år.

Etter å ha fokusert på egen drift og ikke foretatt noen erobringer i fjor, er bruden vakkert pyntet med et solid driftsresultat på 591 millioner kroner som gir en brutto driftsmargin på 4,9 prosent, opp fra 1,8 året før hvor fusjonen mellom Telenors installasjonsvirksomhet og det tekniske entreprenørkonsernet BPA fant sted. Det er fokus på synergi og kostnader, effektivisering og markedstilpasning som er hovedårsaken til det gode resultatet, sier konsernsjef Jan Kåre Pedersen som opplevde at omsetningen steg ubetydelig til nærmere 12 milliarder NOK. Etter å tilbakelagt vårt første hele driftsår etter fusjonen med fullt fokus på resultatforbedringer, kan vi nå også begynne å tenke på ekspansjon og omsetningsvekst, sier Jan Kåre Pedersen som opplyser at selskapet har et vekstmål på 10 prosent årlig de kommende årene. Sliter i Danmark Det er virksomhetene i Norge og Sverige som skaffer inntektene, mens det danske selskapet med 250 ansatte gikk på en økonomisk smell på 25 millioner mot minus 7 året før. Vi sliter i Danmark, men tiltak er satt i verk for å redusere kostnadene, kommenterer Pedersen som har klare forventninger om at den danske virksomheten om ett år vil kunne vise helt andre tall. Etter goodwill-avskrivninger ble resultatet før skatt på 148 millioner som er en forbedring på over 300 millioner kroner fra året før. Totalleveranser øker Utviklingen går mot økt andel totalleveranser som inneholder mer enn tre fag. 25-30 prosent av alle nye avtaler er totalleveranser som inkluderer design og prosjektering samt langsiktig service og drift i tillegg til planlegging og installasjon. Bravida har også en økning i andelen nasjonale rammeavtaler med kunder som har geografisk spredt virksomhet. Det er for tiden begrenset investering i utbygging av nye tele- og datanett hos Telecom-operatørene. Her tilpasser Bravida seg gjennom å redusere bemanningen etter lokale markedsforhold. I det svake IKT-markedet fastholder selskapet dreiningen mot helhetlige løsninger hvor installasjon og service vektlegges til fordel for utstyr. Mot børsen Den tekniske entreprenørgiganten har startet de interne forberedelsene i konsernet for en børsintroduksjon første halvår neste år. ABG Sunndal Collier og Deutsche Bank er valgt som tilretteleggere. Børsnoteringen vil bidra til at Bravida får en likvid aksje og dermed tilgang på kapital til å gjennomføre videre ekspansjon. Det er tidligere avklart at Telenor skal selge seg ned fra 46 til 20 prosent eierandel. I tillegg sitter en gruppering rundt investeringsselskapet Procuritas med 48 prosent i Bravida. Før børsintroduksjonen vil det bli gjennomført en emisjon. Selv om vi leverer et tilfredsstillende resultat for våre eiere, står vi fortsatt overfor store utfordringer. Med nær 13 000 ansatte spredt over hele Skandinavia må vi kontinuerlig fokusere på effektivitet og markedstilpasning. På den annen side setter vårt geografisk spredte markedsapparat oss i stand til å fange opp kundenes behov raskere enn noen andre og tilby tjenester som imøtekommer disse, avslutter konsernsjef Pedersen.