Foto: Guri Viken, Helse Møre og Romsdal
Foto: Guri Viken, Helse Møre og Romsdal

Bravida fikk sykehuskontrakter for en halv milliard kroner

Tirsdag signerte Helse Møre og Romsdal og Bravida kontraktene for elektro og elektronisk sikringsanlegg for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR).

Kontraktane for elektro og elektroniske sikringsanlegg har en samlet verdi på over 500 millioner kroner inkludert merverdiavgift, skriver Helse Møre og Romsdal i en pressemelding.

I starten på november signerte SNR-prosjektet to kontrakter med Bravida for medisinske gasser og trykkluft, samt brannslukningsanlegg til en samlet kontaktsverdi på 179 millioner kroner inkludert merverdiavgift.  Med de nye kontraktene har Bravida en samlet kontraktsportefølje i SNR-prosjektet på nærmere 700 millioner kroner inkludert merverdiavgift.

- Vi ser virkelig frem til å starte arbeidet for SNR- prosjektet som vi kjenner godt gjennom flere anbudsprosesser. Vi mener derfor at det ligger til rette for god produksjon og godt samarbeid i dette store prosjektet. Vi takker så mye for tilliten fra Sykehusbygg og Helse Møre og Romsdal, og ser frem til å bidra til at regionen får det sykehuset de fortjener, sier administrerende direktør i Bravida Norge, Tore Bakke i meldingen.

Elektrokontrakten  har en kontraktsverdi på 487 millioner kroner inkludert merverdiavgift, og inneholder blant annet system for kabelføring, jording og inntak og uttak for elkraft, system for hovedfordeling og elkraftfordeling til forbruk og drift, samt reservekraftanlegg.

Kontrakten på elektronisk sikringsanlegg har en kontraktsum på 17 millioner kroner inkludert merverdiavgift, og inneholder adgangskontroll, TV-overvåking, samt innbudds- og overfallsalarm.

Disse to kontraktene betyr også at man har inngått 80 prosent av entreprisekontraktene i prosjektet.

- Jeg er imponert over hva vi har klart å lande og fått til i SNR-prosjektet det siste året. Det er lagt ned en betydelig innsats fra både ansatte, prosjektstyret og prosjektorganisasjonen for å sikre god fremdrift i arbeidet. På Hjelset er det stor aktivitet, og vi har sikret oss kontrakter for rundt 80 prosent av budsjettert entrepriseverdi. Jg vil gratulere Bravida med sin fjerde kontrakt i prosjektet. Deres erfaring fra andre sykehusprosjekt, blant annet nye Stavanger Universitetssjukehus, kommer godt med i gjennomføringen av SNR, sier Øyvind Bakke, administrerende direktør i Helse Møre og Romsdal i pressemeldingen.