Administrerende direktør i Bravida Norge, Tore Bakke. Foto: Bravida
Administrerende direktør i Bravida Norge, Tore Bakke. Foto: Bravida

Bravida bygger opp ny enhet

Bravida skal nå samle kompetanse fra flere fagmiljøer i enheten Energy & Technical Facility Management.

– Vi samler nå kompetanse fra flere fagmiljø i Bravida og bygger opp et Energy Management-miljø som skal overvåke og analysere forbrukt energi hos våre kunder. Samtidig ser vi hvor effektivt energien forbrukes knyttet opp mot driftsparametere for eiendommen eller anlegget. På denne måten skal vi synligjøre energisparepotensialet og foreslå konkrete løsninger for reduksjon av forbruk, sier administrerende direktør Tore Bakke i Bravida Norge i en pressemelding.

– Vi opplever økende etterspørsel fra kunder knyttet til rådgivning og gjennomføring av tiltak for å optimalisere drift og energibruk. Dagens kraftpriser gjør selvfølgelig at fokus på reduserte energikostnader er stort nå, men uavhengig av dette har vi også merket en økende interesse for en Facility Management-leverandør med tydelig teknisk ståsted, legger Bakke til.

Bravida etablerer nå enheten Energy & Technical Facility Management, hvor de vil bygge opp spisskompetanse innen Energy Management og Technical Facility Management.

– Våre lokale avdelinger landet rundt er sentrale. Vi skal benytte vår lokale kompetanse, vi kjenner det lokale markedet og våre kunder, skriver selskapet.

– Denne lokale tekniske fagkompetansen, sammen med en spesialisert enhet der hovedkompetansen er planlegging, rådgivning, utvikling og energianalyser, mener vi gir det beste samspillet mellom lokal og sentral leveranse og kompetanse, sier Bakke.