Brannvesenet er oftere enn politiet først på stedet etter hendelser

Tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser at brannvesenet stadig oftere er før politiet på skadestedet når alle nødetater varsles.

Statistikken over 110-oppdrag med trippelvarsling – altså nødanrop til brannvesenet som varsles videre til brann og helse – viser at politiet var først på skadestedet i 15,3 prosent av hendelsene i 2018, mot 17,5 prosent i 2016. Tilsvarende var brannvesenet først i 54,8 prosent av hendelsene i år, mot 49,6 prosent i 2016. Totalt er dermed trenden at det oftere er brannvesenet som er først på skadestedet, skriver Politiforum.

I resten av hendelsene er helsevesenet først på skadestedet.

Politiet i Finnmark har gått fra å være først ute i 19,2 prosent av oppdragene og ned til 12,3 prosent på bare to år. Det er størst nedgang av alle politidistriktene.

Lokallagsleder Bjørn Tharaldsen i Politiets Fellesforbund (PF) i Finnmark politidistrikt, sier han kjenner seg igjen i tallene.

– Ja, og det knytter jeg til beredskapsvakta, og sentrale føringer som gjør at terskelen for å rykke ut, har blitt høyere enn tidligere, sier han.

– Mye kan skyldes at dette skjer på den tiden av døgnet når politiet ikke har aktiv tjeneste. Stort sett hele distriktet driftes jo på beredskapsvakt på kveld og natt på hverdagene. Vi har veldig mye beredskapsvakt. Det betyr at man bruker litt tid før man er klar til å rykke ut. Tharaldsen påpeker at det også er store avstander i Finnmark.

Forskjellene er store mellom distriktene, og i fem av tolv politidistrikter er trenden den motsatte: Politiet er oftere først på stedet i 2018 enn i 2016.

Tallene for 2018 gjelder årets ti første måneder.