T.v.: Slik ser en av de forkullede røykvarslerne Sikkerhet Norge har mottatt ut. Årsaken skal være batterier som er montert feil vei. T.h.: Har du en tilsvarende røykvarsler? Pass på at du setter batteriene inn riktig vei. Foto: Sikkerhet Norge

Brannvarsleren kan begynne å brenne

I flere år er det rapportert hendelser om brannvarslere som har begynt å brenne. I Løten i Hedmark gikk det nesten galt.

– Før jul i fjor var begynte det nesten å brenne i brannvarsleren i en bolig i Løten i Hedmark. Til alt hell var det noen hjemme i boligen, så en alvorlig brann ble avverget. Det er fryktelig skremmende at brannvarsleren som skal gjøre folk trygge mot brann kan forårsake en brann. Hele røykvarsleren var forkullet, sier Rune Lersveen i Hedmarken Brannvesen til Byggeindustrien.

Han sier at den aktuelle røykvarsleren ble sendt til undersøkelse av Det Lokale Eltilsyn, men at selve årsaken til dette branntil-
løpet ikke er endelig avklart.

Har mottatt flere forkullede røykvarslere

Brannetterforsker og elsikkerhetsingeniør Arild Østvold i Sikkerhet Norge på Gjøvik i Oppland bekrefter overfor Byggeindustrien at bare i Vest-Oppland alene har de mottatt to-tre forkullede røykvarslere.

– Årsaken er at det har vært for enkelt å forveksle polene når batteriene blir satt inn, og merkingen er også mangelfull. Jeg vet at det har vært svært mange tilfeller av slike hendelser rundt omkring i landet. Det er ren og skjær flaks at folk ikke har brent inne, sier han.

– Hvordan mener du utformingen av røykvarslere bør være?

– Når du kjøper en røykvarsler bør den være så godt merket at det ikke skal være mulig å sette batteriene feil vei i forhold til polene. Slik mange røykvarslere er utformet nå, er det lett å ta feil – spesielt for eldre mennesker, sier han.

Østvold forklarer at dersom 9 volts-batteriet blir satt feil vei, øker overgangsmotstanden og det kan oppstå overoppheting og varmeutvikling.

– I de rapporterte hendelsene har det kun tatt minutter før det har begynt å ryke, sier han.

Brannetterforskeren forteller at han ble sjokkert da han først fikk høre at det har vært mulig å selge brannfarlige brannvarslere.

– Når man kombinerer et batteri som kan settes inn feil vei med mangelfull merking, har du laget en potensiell brannfelle, sier han.

DiBK: 10 meldinger siden 2015

Det er Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) som fører tilsyn med at røykvarslere oppfyller kravene i byggevareforordningen. I 2014 viste en test av brannvarslere alvorlige avvik fra produktstandarden og DiBK krevde at fem av 23 røykvarslere måtte trekkes fra markedet.

– Vi kjenner til tilfeller hvor det har oppstått varme- eller røykutvikling, eller kortslutning i batteriet. Siden 2015 har vi fått om lag 10 meldinger om hendelser knyttet til fem ulike røykvarslere, sier avdelingsdirektør Janneke Solem i DiBK.

Hun forklarer at røykvarslere regnes som en byggevare, og skal ha en ytelseserklæring som bekrefter at produktet har riktige egenskaper.

– Dette skal framlegges av produsenten, eventuelt importøren hvis det er et produkt som lages utenfor Europa. Røykvarslere er omfattet av en harmonisert standard som bestemmer hvordan produktet skal være utformet, sier hun.

Standarden åpner for to ulike måter å sette inn batteriet. Den ene er bruk av en «sko» hvor en klemme skal festes på polene av batteriet. Den andre har tilkobling med tynne pinner og batteriet leggs ned i et hulrom.

– Det er på denne sistnevnte typen det er mulig å sette batteriet feil. Begge typer røykvarsler er lovlig å omsette. Det er viktig at forbruker er oppmerksom når batteriet i røykvarsleren skal skiftes, slik at batteriet settes inn riktig, sier hun og legger til at DiBK sin erfaring er at dette er hendelser som skjer sjelden og at de kjente hendelsene er knyttet til batterier som er satt feil vei.

Standard under revidering – ber om bedre merking

– Dette er hendelser som har vært kjent i mange år. Er det gjennomført konkrete tiltak mot produsenter?

– DiBK har dialog med importørene og distributører for å sørge for at røykvarslerne er tydelig merket med hvordan batteriet skal settes inn. Vi har også foretatt tester av slike røykvarslere, men resultatene foreligger ikke ennå. Standarden for røykvarslere er under revidering og vi har bedt om at bestemmelsene for merkingen av batteriet blir bedre, sier Solem.

Direktoratet opplyser at det er snakk om flere ulike distributører og importører.

– Vi oppfatter at de er lydhøre og opptatt av at produktene skal være i henhold til kravene, sier Solem.

Hvis distributører og importører ikke kan fremlegge ytelseserklæringen, eller det viser seg at ytelses-

erklæringen ikke bekrefter at produktet har de rette egenskapene, kan importøren bli pålagt å trekke røykvarsleren fra markedet.