Brad Pitt betaler for rehabiliteringen av 109 råteskadde hus gjennom organisasjonen Global Green. Her foran et av de aktuelle byggene i 2008. Arkivfoto: Alex Brandon / AP

Brad Pitt betaler for rehabiliteringen av 109 råteskadde hus gjennom organisasjonen Global Green. Her foran et av de aktuelle byggene i 2008. Arkivfoto: Alex Brandon / AP

Brad Pitt-organisasjon blar opp 200 millioner for dårlige flomboliger

En organisasjon koblet til skuespiller Brad Pitt har gått med på å betale 20,5 millioner dollar for å renovere lekkasje- og råteskadde boliger som Pitts stiftelse Make It Right bygde i New Orleans etter orkanen Katarina.