Kunstverket Grotten i Klosterenga park. Illustrasjon: Oslo kommune
Kunstverket Grotten i Klosterenga park. Illustrasjon: Oslo kommune

Braathen Landskapsrentreprenør skal oppgradere Klosterenga park

Klosterenga park i Gamlebyen i Oslo skal oppgraderes og revitaliseres. Jobben skal utføres av Braathen Landskapsentreprenør.

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom VAV, Bymiljøetaten og Kulturetaten i Oslo kommune, og kontrakten er på 75 millioner kroner, ifølge en pressemelding.

– I forbindelse med oppgraderingen skal Hovinbekken åpnes og renne gjennom parken. Dette som et flomdempende tiltak som skal spille sammen med overvannshåndterigen i parken, sier Kai Vegar Østnes, avdelingsleder infrastruktur i Braathen landskapsentreprenør.

Han opplyser også at bekkeleiet skal tilrettelegges for fisk og utformes med steinelementer. I parken og bekkeleiet skal det også utplasseres og monteres flere kunstverk bestående av skulpturelle steinelementer for å ferdigstille Bård Breiviks kunstneriske åndsverk, deriblant Grotten. Breivik gikk bort i 2016, og Kristian Blystad har overtatt det kunstneriske ansvaret i prosjektet.

– Flott arkitektur og materialvalg vil utfordre oss i både den grå, blå og grønne delen av prosjektet. Det er omfattende og variert og vil kreve spisskompetanse på mange fagfelt, sier Østnes.

Det gjelder både fornyelse av vann og avløpsledninger i området sammen med henting av bekk, konstruksjon av bekkeleie, oppbygging av parkarealer med veier og grøntområder og skjøtsel av parken.

– Prosjektet passer inn i vår satsning på utslippsfri drift av anleggsplasser og er planlagt utført med nullutslippsteknologi, sier styreleder Tom Borthen, og legger til at bedriften ser det som en en god mulighet til å videreutvikle sine arbeidsmetoder med nullutslipp.