Konsernsjef Geir Drangsland i Byggma.

Konsernsjef Geir Drangsland i Byggma.

Bra fra Byggma i krevende marked

Byggma-konsernets bunnlinje vokser og omsetningen holder seg godt på tross av et krevende marked.

Byggma-konsernets salgsinntekter i årets første kvartal ble 636,7 millioner kroner, som er 63,6 millioner lavere enn tilsvarende periode i 2022. Utviklingen i salgsinntekter i første kvartal 2023 er positiv i Vindussegmentet og Belysningssegmentet, men negativ for øvrige segmenter sammenlignet med samme periode i 2022.

Konsernet oppnådde et EBITDA-resultat i kvartalet på 114,5 millioner kroner mot 101,9 millioner i samme periode i fjor.

– Vi opplever en reduksjon i aktivitetsnivået i byggebransjen. Vi er fornøyd med at inntektene i Byggma i første kvartal 2023 er betydelig mindre redusert enn bransjeutviklingen. Dette betyr at Byggmas posisjon er styrket gjennom kvartalet, sier konsernsjef Geir Drangsland i en pressemelding.

I første kvartal ble driftsresultatet 92,4 millioner kroner mot 81,6 millioner i samme periode i 2022. Utviklingen i driftsresultat i kvartalet er positiv i Platesegmentet, men negativ for øvrige segmenter som hadde lavere driftsresultat sammenlignet med samme periode i 2022.

– Byggma har økt driftsresultatet og bedret driftsmarginen betydelig i første kvartal 2023. At vår relative lønnsomhet er økt i utfordrende tider er vi svært fornøyd med, legger Drangsland til.

De skriver også at de opplever fortsatt lavere aktivitet i deler av markedet, men samtidig økende salg av de nye produktlanseringene som er introdusert i markedet. Ikke uventet trekker også Byggma frem nedgangen i boligbyggingen.

– Kraftig økte råvarekostnader er den viktigste forklaringsfaktoren for lavere salg og igangsetting av nye boliger. I tillegg kan renteutviklingen påvirke aktiviteten i nybygg og ROT markedet. Krigen i Ukraina kan også påvirke markedet med faktorer som tilgang på råstoff, energi og økte priser på import. Flere råvarer viser imidlertid nå tegn til å gå ned i pris igjen fremover, blant annet trelast. Ved lavere materialkostnader kan salg og igangsettelser av nye boliger ta seg opp igjen. Dette understøttes av oppjusteringen av boligbehovet til cirka 29.000 enheter per år. Dette kan øke etterspørselen etter Byggma ASAs produkter på mellomlang og lang sikt, står det.

De opplever tilsvarende markedsutvikling som i Norge for Byggmas sine produkter utenfor Norge.