- Vi kan nå legge til side uroen for royalkledningen, sier administrerende direktør Per Jæger i Boligprodusentene.  Foto: Malin Strandberg

- Vi kan nå legge til side uroen for royalkledningen, sier administrerende direktør Per Jæger i Boligprodusentene.  Foto: Malin Strandberg

Boligprodusentene: – Vi har funnet løsninger for nye boliger med royalbehandlet kledning

– På grunnlag av omfattende prøvning og ny kunnskap vil nye boliger kunne få sine ordinære ferdigattester ved bruk av Holte-verktøyet "Branntrygg" som bygger på forhåndsdokumenterte og standardiserte fraviksanalyser fra SINTEF, fastslår Boligprodusentene. – Det er bra at bransjen arbeider med å finne løsninger, kommenterer DiBK.