Boligprodusentene: - Follobanen tåler forsinkelse om det kan gi boliger til 40-50.000

Administrerende direktør Per Jæger i Boligprodusentenes forening mener det ikke er for seint å satse på en ny stasjon langs Follobanen. - Det kan skape boliger til 40.000-50.000 mennesker på Gjersrud i Oslo.

Det sier Jæger til Byggeindustrien.

Boligprodusentene og Prognosesenteret kunne legge fram kjempetall for både boligsalget og igangsettingen i mai måned.

De siste 12 månedene er det solgt over 31.000 nye boliger, og salget ligger hittil i år fire prosent over samme periode i fjor.

Igangsettingen i mai endte også hele 29 prosent over samme måned i fjor.

Likevel er det fortsatt stor prisvekst i Oslo, og den eneste medisinen er å bygge enda mer, mener Boligprodusentene og Per Jæger.

De boligene ville han gjerne sett sprette opp langs den nye Follobanen på Gjersrud.

– Hadde du lagt inn et stopp på Follobanen, så kunne du kanskje bosatt 40.000-50.000 mennesker på Gjersrud. Da hadde jo NSB hatt noe å levere på. I Ski vil de ikke ha høyhus, i Ås vil man ikke bygge langs jernbanen fordi det finnes jordeiendommer der. Da mener jeg det er feil at man heller ikke bygger der man har mulighet til å bygge, sier Jæger til Byggeindustrien.

- Ikke for seint å snu

Arbeidene med å bygge ut Follobanen er kommet godt i gang, men likevel tror ikke Jæger det er for seint å bygge en egen stopp på Åsland for Gjersrud-Stensrud-området.

– Hvorfor er det for seint? Dersom man vil, så får man det til. Og hva betyr det egentlig i det lange løp om Follobanen blir noen måneder forsinket, dersom man kan begynne å bygge for 40-50.000 mennesker i stedet for at ungdommer ikke kommer inn i boligmarkedet, sier Jæger.

– Legg ut en ny kontrakt som også norske entreprenører kunne kjempe om, så kan man bygge en ordentlig by i området, oppfordrer han.

Milliardsprik

Det er usikkert hvor mye en ny stasjon faktisk ville koste eller forsinke Follobanen-prosjektet. I fjor utredet Norconsult, på vegne av grunneierne, muligheten for at Follobanen kan få en stasjon på Åsland.

Utredeningen var et svar på Jernbaneverkets estimater om at kostnadene på prosjektet ville økt med åtte milliarder og forsinke Follobanen med flere år.

Norconsults tall tilsa 1, 4 milliarder i økte kostnader, og ingen forsinkelser. Per Jæger mener samfunnet må tålet økte kostnader fordi gevinsten er større i den andre enden.

– Hva koster det det norske samfunnet at vi ikke har nok boligbygging i Oslo og at vi hadde en prisvekst på to prosent bare sist måned alene? Hva koster det når vi etter hvert må ha høyere lønninger for å svare på prisveksten, oglandets konkurransekraft svekkes? Vi har råd til å bygge tospors jernbane til Lillehammer, Ringerike og Halden, men ikke i Oslo sentrum når vi likevel investerer milliarder her. Det er skjønner jeg ikke, sier Jæger.

- Ideen er knakende god

Terje Rønning i Østplan AS, som bestilte rapporten fra Norconsult i fjor, tror i likhet med Boligprodusentene at det fortsatt er fullt mulig å bygge ut Åsland stasjon.

Men ballen har fra hans side ligget død siden i fjor.

– Ap var blant annet tungt inne og det var oppe i spørretimen i Stortinget to ganger, før det rant ut i sanden. Ideen var og er knakende god, men det er vanskelig når Jernbaneverket setter bremsene på, sier Rønning.

Han roser Boligprodusentene for at de på ny reiser debatten om Gjersrud og Åsland stasjon.

– Oslo er nødt til å vokse syd-østover, og her er det ikke bare potensial for å bygge boliger på Gjersrud – det er også et stort potensial for å spare Oslo for store mengder biltrafikk inn til byen. Vi hadde planer om en park and ride-parkering med plass til 5.000 biler i området. Det ville vært et stort miljøbidrag, sier Rønning.

- Follobanen er blitt mye dyrere enn hva de første planene tilsa, og nettopp derfor må man se nærmere på samfunnsnytten i prosjektet, legger han til.

JBV: - Toget er gått

I Jernbaneverket avviser de nok en gang tankene om en Åsland stasjon blankt.

– Dette toget har gått. Det finnes bedre og raskere måter å nå Gjersrud-Stensrud kollektivt på enn med akkurat den tunnelen. Sammen med Ruter og Vegvesenet har vi gjennom KVU Oslo-navet sett på hvilke løsninger som egner seg, og en S-bane som kobles til Østfoldbanen på Hauketo er den raskeste veien til sentrum, sier kommunikasjonssjef Thor Erik Skarpen i Jernbaneverkets strategistab til Byggeindustrien.

Han mener ett av de største problemene med en Follobane-stopp før Ski er at m Follobanen blir forvandlet til et lokalbaneprosjekt.

– Den funksjonen er det Østfoldbanen som skal ha. Folk står som sild i tønne på denne strekningen i dag, og med Follobanen på plass vil det samtidig bedre kapasiteten og tilbudet for østfoldingene og de som bor mellom Oslo og Ski i dag, sier Thor Erik Skarpen.

Han legger til at Åsland ligger en kilometer vest og 100 meter ned i bakken fra Follobanen, noe som stikker kjepper i hjulene prosjektet.

– En ny stasjon vil skape flere års forsinkelser og koste mange milliarder kroner, sier Skarpen.