Boligprisene har steget over hele landet både fra første til andre kvartal i år, og fra andre kvartal i 2020 til samme periode i år. Foto: Beate Oma Dahle / NTB
Boligprisene har steget over hele landet både fra første til andre kvartal i år, og fra andre kvartal i 2020 til samme periode i år. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Boligprisene steg 2,7 prosent fra første kvartal

Prisene på brukte boliger steg 2,7 prosent fra første til andre kvartal, ifølge Statistisk sentralbyrå. Oslo hadde den laveste prisveksten blant storbyene.

Prisene i Oslo med Bærum steg 1,3 prosent, viser sesongjusterte tall. Trondheim hadde sterkest prisvekst med 3 prosent, ifølge SSB.

Boligprisene steg i alle regioner. Sterkest var veksten i Vestfold og Telemark og Viken uten Akershus med 4,2 prosent.

Prisene på eneboliger og småhus økte mest, med henholdsvis 3,4 og 3 prosent. Svakest prisvekst hadde blokkleiligheter med 0,7 prosent.

Fra andre kvartal i 2020 er prisveksten på 12,5 prosent. Også her var det oppgang i alle regioner. Prisene økte i samtlige regioner. Også her var den sterkeste veksten i Vestfold og Telemark og Viken uten Akershus med 15 prosent.

Den svakeste prisutviklingen hadde Møre og Romsdal og Vestland uten Bergen med 9 prosent.

(©NTB)