Direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Boligprisene steg 0,8 prosent i juni

Boligprisene steg med 0,8 prosent i juni. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 1 prosent.

Boligprisene er nå 3,5 prosent høyere enn for ett år siden, ifølge Eiendom Norge.

– Korrigert for sesongvariasjoner steg boligprisene i alle områder i juni, og det var en spesielt sterk utvikling i boligprisene i det sentrale østlandsområdet og i Bergen. I Oslo, Asker/Bærum, Follo og Romerike er dette den sterkeste oppgangen i en juni måned i boligprisstatistikkens historie, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Flere solgte

I april og mai falt omsetningen i boligmarkedet betydelig, men i juni har det vært en kraftig vekst i antall nye boliger på markedet og antall solgte boliger. Ifølge Eiendom Norge-direktøren er omsetningsfallet i kjølvannet av koronautbruddet så godt som hentet inn igjen.

– Dette tyder på at boligmarkedet oppleves som trygt og forutsigbart, sier Lauridsen.

I juni ble det solgt 11.342 boliger i Norge, noe som er 14,5 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2019. Så langt i år er det solgt 49.319 boliger i Norge, 1,7 prosent færre enn på samme tid i 2019.

Tregt i Stavanger

Det tok i gjennomsnitt 50 dager å selge en bolig i juni 2020. Det er en nedgang fra 54 dager i mai. Raskest salgstid hadde Oslo, med 25 dager, og tregest gikk det i Stavanger og omegn der det tok 71 dager.

– Salgstiden er stabil og på et noe høyere nivå enn de foregående årene. Den stabile salgstiden vitner om et velfungerende boligmarked over hele landet, sier Lauridsen.