Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Boligprisene falt med 0,8 prosent i desember

Boligprisene falt med 0,8 prosent nominelt i desember. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,1 prosent, viser de siste tallene fra Eiendom Norge.

Boligprisene er nå 2,6 prosent høyere enn for ett år siden, framgår det av den siste statistikken til Eiendom Norge. Det er noe svakere enn prognosene for 2019, da organisasjonen ventet prisstigning på 3 prosent.

– Den moderate prisutviklingen i boligmarkedet fortsatte i desember, poengterte administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge da han la fram tallene mandag formiddag.

I desember falt prisene med 0,8 prosent nominelt, men steg med 0,1 prosent etter sesongkorreksjoner. Det er en normal desemberutvikling i eiendomsmarkedet, understreket Lauridsen. Den rolige markedsforholdene kommer til å fortsette, tror han.

– Med inngangen til 2020 har vi nå lagt bak oss to og et halvt år med moderat prisutvikling i det norske boligmarkedet siden toppen i mars 2017. Dette er en utvikling vi venter vil fortsette i 2020. En moderat utvikling i boligprisene er godt nytt for norsk økonomi og den finansielle stabiliteten, sa Lauridsen.

Rekordmange salg

Aldri før er det blitt solgt så mange boliger i løpet av et år som i 2019, da det ble omsatt 2,8 prosent flere boliger som i året før. I desember ble det solgt 3.101 boliger i Norge, noe som er 4,7 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2018.

Det ble lagt ut 3.211 boliger til salgs, 2,7 prosent flere enn i samme måned i 2018, mens det for året som helhet ble lagt ut 2,6 prosent flere boliger for salg enn i 2018.

– Rekordene fra 2018 i antall omsetninger og antall nye boliger på markedet, er slått med god margin i 2019, og i desember er det solgt et markant høyere antall boliger enn i desember 2018, sier Lauridsen.

Det tok i gjennomsnitt 71 dager å selge en bolig i desember 2019. Det er en økning fra 53 dager i november. Raskest salgstid hadde Oslo med 33 dager og tregest salgstid hadde Stavanger/m omegn med 95 dager.

Best i Oslo

Oslo hadde den mest positive utviklingen, både hva gjelder desember og 2019 som helhet, med en prisvekst på henholdsvis 0,7 og 5,5 prosent. Asker og Bærum gjorde det svakest, med et prisfall på 0,6 prosent i desember, mens Stavanger-området hadde den svakeste utviklingen for 2019 som helhet, med en nedgang på 2,7 prosent.

– Ved inngangen til 2020 er det mindre usikkerhet knyttet til driverne i boligmarkedet enn ved inngangen til 2019. Boliglånsforskriften er avklart for 2020, boligbyggingen er på et høyt nasjonalt nivå, befolkningsutviklingen er moderat og Norges Banks rentebane er flat etter fire hevninger av styringsrenten. Av disse driverne er det størst usikkerhet om renteøkningene vi har fått det siste året fullt ut er priset inn i markedet, avslutter Lauridsen.

Norges Eiendomsmeglerforbund venter fortsatt moderat prisutvikling ved inngangen til et nytt tiår.

– Boligmarkedets rammebetingelser som lånerenter, sysselsetting, inntekter og kredittreguleringer vil trolig være stabile i første del av perioden. Boligproduksjonen har vært god i store deler av landet, og bidrar til balanse mellom tilbud og etterspørsel, sier administrerende direktør Carl O. Geving.