Boligbyggingen øker fortsatt

Foreløpige tall tyder på at boligbyggingen fortsatt øker. Ikke siden 2004 har det vært registrert flere igangsettingstillatelser for boliger i perioden mai-august, viser nye tall fra SSB.

Det ble gitt igangsettingstillatelser til 10 172 nye boliger fra mai til august i år. Dette er en økning på 2 353 tillatelser sammenlignet med samme periode i fjor. Etter en moderat start på året har dermed byggeaktiviteten nå tatt seg opp.

Igangsettingstallene for næringsbygg viser moderat utvikling. Fra mai til august i år ble det satt i gang bygging av 1,8 millioner kvadratmeter bruksareal til annet enn bolig. Dette er noe over snittet for perioden mai-august de siste fem årene.