Illustrasjonsfoto: Boligbygg

Boligbygg Oslo ruster seg for 70 prosents gjenbruk

Boligbygg Oslo KF har fått 2,3 millioner fra Miljødirektoratet til å finne gode løsninger for gjenbruk av bygningsmaterialer ved rivning av bygg.

Det skriver Boligbygg i en pressemelding torsdag.

– I dag gjenbrukes bygningsmaterialer og masse i ganske liten grad, og bransjesnittet er omtrent 30 prosent for gjenbruk av bygningsmaterialer. I fremtiden kan det bli regler om gjenvinningsgrad på opp mot 70 prosent, og det må vi være rustet for, sier klima- og miljørådgiver Gard Skoe Fredriksen i meldingen.

Fredriksen følger opp klimasatsningsmidlene i Boligbygg Oslo, og det kommunale foretaket undersøker nå muligheten for et pilotprosjekt hvor man blant annet ser på hvordan man kan gjenbruke mer av bygg som må rives. Spesielt betong, sement og konstruksjonsmaterialer er i fokus, heter det i pressemeldingen.

Boligbygg håper at metodene for materialgjenvinning etter hvert vil kunne implementeres i kravspesifikasjoner som brukes i ulike byggeprosjekter, og at erfaringene deres også kan komme andre foretak og andre kommuner til gode.

– Oslo kommune er en stor aktør i byggebransjen, og som byggherre har vi et ansvar for å sørge for at det blir mindre utslipp fra byggeplassene. Da er det viktig at vi griper mulighetene til å gå foran sammen med bransjen for å finne gode løsninger, sier Fredriksen.

Etter planen skal prosjektet skje i samarbeid med flere andre aktører. I løpet av nær fremtid vil Boligbygg derfor invitere relevante parter til et møte hvor prosjektet presenteres, med mulighet for å bli involvert videre i prosjektet, skriver foretaket i pressemeldingen.

Se time-lapse av rivingen av Øyvinds vei 2 i Oslo her:

Video: Boligbygg Oslo KF