Bolig Partner kjøper Idéhusgruppen

Bolig Partner Konsern AS kjøper majoriteten av aksjene i Idéhusgruppen AS og blir største eier i selskapet.

Hensikten er å videreutvikle Idéhus og øke huskjedens markedsandeler. Oppkjøpet vil samtidig tilføre Bolig Partner-konsernet økt volum og ytterligere vekstmuligheter. Idéhus solgte i fjor omtrent 400 boliger og hytter.

- Idéhus er en attraktiv og godt posisjonert kjede med dyktige forhandlere rundt om i hele Norge. Som eier ønsker vi å ta en aktiv del i dette og være med å utvikle kjeden videre. Idéhus har et stort potensial og passer godt inn sammen med de andre kjedene i Bolig Partner-konsernet. Med Idéhus får konsernet som helhet et enda bredere nedslagsfelt både geografisk og produktmessig, sier Gunnar Wedvik, konsernsjef i Bolig Partner Konsern AS i en pressemelding.

Oppkjøpet innebærer at Bolig Partner Konsern AS kjøper 51 prosent av aksjene i Idéhusgruppen AS. Idéhusgruppen AS driver huskjeden Idéhus som har omtrent 75 tilknyttede forhandlere over hele Norge. Totalt solgte Idéhus-kjeden ca. 400 boliger og hytter i 2018. Oppkjøpet endrer ikke på strukturen i Idéhus, og både kjeden, merkevaren og hovedkontoret i Trondheim vil bestå og utvikles videre.

- Vi er veldig tilfredse med å få inn Bolig Partner Konsern på eiersiden. Bolig Partner-systemet sitter med en sterk kompetanse og har et av Norges største fagmiljøer for trehusbygging ved sitt hovedkontor på Hamar. Dette vil gi gode synergier for både Idéhus som kjede og for våre 75 forhandlere. Grepet gjør at vi får større konkurransekraft i markedet og kan satse enda mer offensivt, sier daglig leder i Idéhusgruppen AS, Pål By.

By vil fortsette som daglig leder for Idéhusgruppen også etter oppkjøpet.

 Bolig Partner-konsernet solgte totalt 1 020 boliger og hytter i 2018 og er rangert som Norges niende største boligbygger. Med oppkjøpet av Idéhusgruppen AS vil konsernet ytterligere styrke sin posisjon som en av de ledende boligbyggerne i Norge. Det norske boligbyggermarkedet er i konsolidering, og fremover antas det en endring hvor nye konstellasjoner tar form og hvor det blir færre og større aktører. Bolig Partner Konsern AS har en uttalt ambisjon om å ta en aktiv rolle i dette.

- Kjøpet av Idéhusgruppen AS er i tråd med konsernets offensive strategi om å vokse videre og ta markedsandeler. Vi vil søke både organisk vekst, og økt volum gjennom oppkjøp og ulike samarbeid. Det vil gi synergier inn i konsernet og gjør at vi kan utnytte våre stordriftsfordeler enda sterkere, sier Wedvik.

Bolig Partner inngikk i 2018 også et strategisk samarbeid med Byggmakker omkring suppleringskjøp og ROT-markedet (rehabilitering, ombygging og tilbygg). Gjennom oppkjøpet får Idéhus-forhandlerne muligheten til å også tiltre denne avtalen.