BNL deltar i revidert-høring

Mandag deltar næringspolitisk direktør Audun Lågøyr i høring i finanskomiteen vedrørende Revidert nasjonalbudsjett.

BNL vil ta opp følgende 3 saker:

  • Det offentlige må får fortgang i planlegging og prosjektering av byggeprosjekter.
  • Husbankens låneramme må økes.
  • Innføring av et ROT-fradrag for energisparende tiltak.