Administrerende direktør Nina Solli i BNL. Foto: Christian Aarhus
Administrerende direktør Nina Solli i BNL. Foto: Christian Aarhus

BNL: Arbeidstilsynets funn viser at innleieforbud er unødvendig

Torsdag kom Arbeidstilsynet med en rapport etter 1.000 tilsyn hos bemanningsfirma som viste få brudd på regelverket. BNL mener dette viser innstramningene  av regelverket fra 2019 burde fått tid til å virke, før man strammet skuen ytterligere til.

Arbeidstilsynets konklusjon er: "Det har skjedd en positiv utvikling i denne bransjen de senere årene. Dette skyldes flere ting. Blant annet ble det i januar 2019 innført krav om at alle arbeidskontrakter skal inneholde stillingsbrøk med spesifisert arbeidstid."

- Det er godt med faktabasert argumentasjon og Arbeidstilsynets rapport gjør det naturlig å stille seg spørsmålet ved grunnlaget for å innføre totalforbud i Oslofjord-regionen og de øvrige innstramningene i regelverket som gjelder for hele landet. Arbeidstilsynets funn stemmer godt med BNLs erfaringer om at utviklingen går i riktig retning, sier Nina Solli, administrerende direktør i Byggenæringens Landsforening i en pressemelding.

- Opinions undersøkelse utført i april i fjor viste jo nettopp at grunnbemanningen i byggenæringen har økt siden 2019. En majoritet av våre medlemsbedrifter har økt antallfast ansatte i denne perioden. Utviklingen går altså i riktig retning, og da er det et unødvendig sjansespill med et så inngripende tiltak som forbudet mot innleie utgjør, legger hun til.

Opinions undersøkelse viser også at de mest sannsynlige alternativene til innleie er økt bruk av midlertidige ansettelser (21 prosent), økt bruk av underleverandører (19 prosent) eller økt bruk av overtid (15 prosent).

- Som arbeidsgiverorganisasjon har vi hatt lange tradisjoner for godt samarbeid i trepartssamarbeidet, og vi har samme mål. Hovedregelen skal være fast ansettelse, men en prosjektbasert næring som byggenæringen har behov for noe fleksibilitet. Totalforbudet er utarbeidet uten samarbeid med oss og uten å høre på fakta og konsekvensvurderinger, avslutter Solli.