Anstein Skinnarland. Foto: BuildingSMART

Blir krim umulig med åpenBIM?

Kan en gjennomgående, dyptpløyende digitalisering på åpne formater være det som skal til for å få bukt med kriminaliteten i byggenæringen?

Anstein Skinnarland

Daglig leder i Building SMART

På Dagsrevyen 13/3 fortelles det om en bransje hvor mafia og narkobander pøser inn penger for å hvitvaske enorme summer. Det fortelles om uverdige arbeidsforhold og seriøse aktører som bukker under i anbuds-konkurranser de ikke kan vinne. Og dette er ikke lenger en sjokkerende enkelthistorie.

På Dagsavisens forside 24. februar kan vi lese at regionalt verneombud for Oslo, Anders Johnsen, har sluttet å oppsøke indre by og heller konsentrerer seg om villastrøkene. Grunnen er at forholdene har blitt stadig verre og at han frykter for sin og familiens sikkerhet. I saken forteller han om polsk og litauisk mafia og MC-klubber som truer, herjer og blant annet hvitvasker kriminelle inntekter i en byggebransje helt ute av kontroll.

Gode, men mangelfulle tiltak
Jeg syns både regjeringens varslede satsning i sin nye og reviderte strategi mot arbeidslivskriminalitet, som ble lagt fram mandag 13. Februar, og Byggenæringens Landsforenings (BNL) rapport «Enkelt å være seriøs» fra oktober 2015, markerer en god start på et viktig arbeid. Jeg klarer imidlertid ikke helt å delta i den øredøvende jubelen som har blitt innspillene til del. Delvis fordi jeg syns de bare anskueliggjør toppen av isfjellet, og delvis fordi virkemidlene som blir foreslått fortoner seg noe gammeldagse og lite egnet til å ta ondet ved roten.

Kan en gjennomgripende digitalisering være svaret?

La det være sagt med en gang; jeg verken tror eller mener at åpenBIM er løsningen på alle problemer i denne verden. Men at prosjekter som benytter seg av åpenBIM er preget av transparens, ærlighet og felles lønnsomhet, i alle ledd, er det vanskelig å komme i fra. Det er også - etter mitt skjønn - et faktum at i de prosjektene som benytter åpenBIM, buildingSMART-metodikken og prinsippene for LEAN Construction, har man en helt annen «dybde.» Ikke bare ser man tydelige hvilke utfordringer man vil møte ute på byggeplassen, man ser også mye lenger inn i fremtiden. Ja stadig oftere faktisk helt fram til den dagen byggene skal jevnes med jorden. Hvor nyttig kan ikke et slikt perspektiv være i kampen mot den tunge, organisierte - og ofte internasjonale - kriminaliteten?

En lønnsom, rettferdig og transparent virkelighet

Bruken av åpenBIM ute på byggeplassene forutsetter ikke store investeringer i verken teknologi eller kompetanse. Jeg tør faktisk påstå at de virksomhetene som legger ressurser i å heve sine ansatte opp til det kompetansenivået buildingSMART-metodikken krever, neppe er de samme som fallbyr sine medarbeideres arbeidstimer til et nivå det lukter slaveri av. En høy-kompetent virksomhet er jo tvert i mot tjent med å konkurrere på kvalitet, ikke pris. Min oppfatning er at en ren, lønnsom, moderne og rettferdig byggeplass, er kapital- og kompetanseintensiv. Den drives lovlig og i henhold til solide, etiske retningslinjer. Ikke for å være snill, men fordi det lønner seg.

Vanskeligere å påberope seg uskyld
Det å innføre åpenBIM på tvers av fremtidens byggeprosjekter vil gjøre det langt vanskeligere for oppdragsgivere å påstå at de ikke «visste» at deres entreprenører og underleverandør ikke drev innenfor lovens rammer. Det er ikke vanskelig å forestille seg en transparent virkelighet hvor alt vil være etterprøvbart i en digital «tvilling» av det fysiske bygget. I en virkelighet hvor alt blir transparent vil kameraderi, store enkelt-ytelser, juks med materialer og slave-lignende arbeidsforhold ikke bare bli meget synlige, de vil kunne kobles direkte til kontrakter og dermed til spesifikke virksomheter og personer.

Har vi råd til å la være?
Hvis vi skal få luket ut de som nå ødelegger renomméet til en hel næring, så må vi ønske moderniseringen velkommen. Jakten på effektivisering skal ikke handle om presse prisen på arbeidskraften og materialene ned. Effektivisering handler om en sunn og dyp respekt for byggene vi reiser, ressursene vi bruker og verdiene som skapes gjennom vårt felles arbeid.

Sett i et slikt perspektiv blir det vanskelig å komme utenom åpenBIM når det kommer til bekjempelse av en kriminalitet som har fått lov til å bite seg så alt for godt fast.