Bilparken blir eldre

Antall biler som skrapes, er gått kraftig ned de siste månedene. Det driver trolig snittalderen for bilparken oppover.

Nedgangen hos bilmottakene er fra rundt 13 prosent og opp mot 30 prosent for årets første fire måneder, ifølge Bergens Tidende.

Daglig leder Jon Fougner ved landets største mottak Norscrap West AS sier til avisen at finanskrisen har skylden.

Gjennomsnittsalderen for norske personbiler har de siste årene ligget stabilt på i overkant av ti år.

- Det er ingen tvil om at mange av bilene vi tar imot skulle ha vært vraket på et tidligere tidspunkt, sier Fougner.

Tallene for nybilsalget i april viser en nedgang på 35,9 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Bruktbilimporten har gått ned nesten like mye. Den samlede nedgangen i nybilsalget så langt i år er på 35,8 prosent.