Illustrasjosnfoto: Betonmast

Betonmast utvikler og bygger produksjonsanlegg for Infinitum i Trondheim

Betonmast Trøndelag har signert kontrakt for utvikling og bygging av et nytt produksjonsanlegg for Infinitum i Trøndelag.

Kontrakten er en samspillsentreprise med en ramme på om lag 60 millioner kroner eksklusive merverdiavgift.

- Betonmast jobber nå sammen med kunden for å finne en egnet tomt i Trondheimsregionen for å prosjektere og utvikle anlegget. Det nye anlegget vil være en stor investering i både framtid og miljø. Anlegget vil være dimensjonert for å kunne ta imot gjenvinningsflasker og bokser også i økende grad i framtiden, heter det i en pressemelding.

- Vi ser frem til et konstruktivt samarbeid med Infinitum om å finne gode løsninger for prosjektet. Betonmast har tidligere oppført tilsvarende anlegg for Infinitum på Romerike og vi er selvsagt svært fornøyde og stolte av at Infinitum gir oss tillit til å bygge et anlegg også her i Trondheim, sier Tom Utvik, daglig leder i Betonmast Trøndelag, i meldingen.

Arbeidet med tomtekjøp og utvikling er allerede i gang og det planlegges oppstart bygging i løpet av første kvartal 2021.

Infinitum drifter pantesystemet for drikkevarebokser og plastflasker med pantemerke. De jobber for høyest mulig innsamling av resirkulerbar emballasje for drikkevarer.

- Betonmast fokuserer på bærekraft, og vi har satt oss høye mål i vår miljøstrategi. Infinitums arbeid er helt i tråd med vårt mål om å redusere ressursbruken, og det er derfor ekstra hyggelig å bygge noe som bidrar til miljøvennlig utnyttelse av verdifulle ressurser, påpeker Utvik.