Klosterøya Vest 3. Illustrasjon: Børve & Borchsenius

BetonmastHæhre lander to byggekontrakter i Telemark

Betonmast Telemark har signert kontrakt på bygging av Klosterøya Vest BTR 3 og på rehabilitering av Notodden barne- og ungdomsskole.

Kontraktene er totalentrepriser på henholdsvis 133 millioner kroner og 102 millioner kroner.

Klosterøya Vest BTR 3 består av bygging av 47 nye leiligheter på Klosterøya i Skien. Leilighetene vil hovedsakelig være 3- og 4-roms leiligheter på totalt 4.700 kvadratmeter BRA. Det vil også bygges 67 parkeringsplasser i garasjeanlegg, samt opparbeides et fellesareal utformet som et torg.

Bygningene vil med sin plassering og utforming være tilpasset «Fremtidens byer» med sin nære tilknytning til alle byens sentrumsfunksjoner, sammen med de bærekraftige og miljøeffektive byggetekniske løsningene som er valgt.

Notodden barne- og ungdomsskole på Sætre i Notodden skal rehabiliteres og få et nytt tilbygg. Hovedetasjene på 6.000 kvadratmeter skal rehabiliteres, mens kjelleretasjen vil bli delvis rehabilitert. Det vil også bli bygget et nytt tilbygg på 1.450 kvadratmeter.

- Vi er meget fornøyd med å signere to store nye kontrakter i Telemark. Vi er veldig glad for tilliten vi får og bekreftelsen på at vi er konkurransedyktige. Med disse prosjektene befester vi ytterligere vår posisjon som en av de ledende entreprenørene i Telemark, uttaler Bjørn Anker, daglig leder i Betonmast Telemark.

Arbeidene på Notodden barne- og ungdomsskole startet opp i slutten av juni med ferdigstillelse i mai 2019. Oppstart av arbeidene på Klosterøya Vest BTR 3 startet opp 15. august 2017 med ferdigstillelse høsten 2019.