Konsernsjef Jørgen Evensen i Betonmast. Foto: Betonmast
Konsernsjef Jørgen Evensen i Betonmast. Foto: Betonmast

Betonmast bygger Sofiemyr skole

Betonmast er innstilt av Nordre Follo kommune for bygging av Sofiemyr skole i Nordre Follo.

Prosjektet omfatter bygging av en ny barneskole som skal erstatte dagens Sofiemyr skole. Skolen skal prosjekteres som en fire-parallell barneskole, med rundt 650 - 785 elever og cirka. 90-100 ansatte.

– Sofiemyr skole skal bygges med passivhusstandard. Prosjektet skal ha som mål å benytte brukte og resirkulerte byggevarer og materialer i skolebygget, og oppnå minst 35 prosent klimagassreduksjon sammenliknet med et TEK 17-bygg, skriver selskapet i en pressemelding.

– Sofiemyr skole er et interessant prosjekt der vi får brukt vår kompetanse og erfaring fra flere tilsvarende skolebygg i Østfold og i Follo. Sammen med kunden ser vi frem til å realisere et prosjekt som vil bidra til en bedre skole- og fritidshverdag for både elever og lærere, sier daglig leder Lars Prangerød i Betonmast Østfold i meldingen.

Konsernsjef Jørgen Evensen er stolt av sine kolleger.

– Dette er det tredje skoleprosjektet vår byggvirksomhet i Østfold vinner i konkurranse på kort tid, og det viser at vi har en meget konkurransedyktig entreprenør i Follo og Østfold, sier konsernsjef Evensen i meldingen.

Kontrakten er planlagt gjennomført som en samspillsentreprise i fase 1 med videreføring av samspill til fase 2. Det er likevel åpning for å gå videre til fase 2 med en totalentreprise.

Byggestart er estimert til høsten 2022, med ferdigstillelse januar 2024.