- Vi ser frem til å ta fått på jobben med å bygge gode, moderne boliger for beboerne ved eldresenteret, sier administrerende direktør Jørgen Evensen i Betonmast.

Betonmast bygger om eldresenter i Eskilstuna

Betonmast, et datterselskap i AF Gruppen, har gjennom Betonmast Mälardalen signert avtale med Eskilstuna Kommunfastigheter gjeldende om- og påbygging av eldresenteret Spångagården.

Avtalen, som er en totalentreprise, har en verdi på cirka 115 millioner svenske kroner, ekskl. mva.

Tilbygget omfatter 20 boenheter, kjøkken og fellesarealer med et samlet BTA på cirka 7.600 kvadratmeter. Beregnet innflytting er sommeren 2022.

- Vi ser frem til å ta fått på jobben med å bygge gode, moderne boliger for beboerne ved eldresenteret, sier administrerende direktør Jørgen Evensen i Betonmast i en pressemelding.