Ill.: Spark studio

Betonmast bygger nytt kontorbygg for Realinvest i Trondheim

Betonmast har signert kontrakt med Realinvest AS om oppføring av et nytt kontorbygg på Leangen i Trondheim. Kontrakten er en totalentreprise.

Prosjektet omfatter bygging av et nytt kontorbygg på den gamle Cirotomta. Totalt blir prosjektet på ca 10 000 m2, og vil i tillegg til kontorarealer inneholde servicearealer i første etasje, samt underliggende garasjeanlegg. Det nye kontorbygget er planlagt som et energiklasse A-bygg, og sertifiseres til BREEAM Very good.

- Vi har hatt en god prosess med Realinvest og deres representant i Optiman Prosjektledelse AS frem til signering av kontrakt. Nå ser vi frem til å komme i gang med prosjektet, sier Tom Utvik, daglig leder i Betonmast Trøndelag. 

- Vi har satset på markedet i Trøndelag, og dette prosjektet for Realinvest bekrefter at vi har lykkes i å markere oss i det trønderske markedet, supplerer Jørgen Evensen, konsernsjef i Betonmast.

Byggestart blir sommeren 2016, og forventet ferdigstillelse er 1. januar 2018.

 F.v.: Tom Utvik, daglig leder i Betonmast og Hans Hoff, konsernleder i Realinvest.