Ill. Eggen Arkitekter AS

Betonmast bygger nye Lade skole

Betonmast skal bygge nye Lade skole og idrettshall for Trondheim kommune. Kontrakten er en totalentreprise, og kontraktssummen er på ca 216 millioner kroner (eks. mva.). 

Betonmast vant kontrakten etter en anbudskonkurranse. Prosjektet omfatter bygging av nye Lade skole og idrettshall, inklusiv uteområde og omlegging av Ladehammerveien. Skolen vil ha plass til 700 elever samt ha en avdeling for 40 minioritetsspråklige elever og idrettshall. Totalt blir bygningsmassen på ca 11.000 kvadratmeter.

Den nye skolen skal utvikles med miljøløsninger som kan bidra til å redusere energibehov og bygges etter passivhusstandard.

- Det er ambisjoner om konkrete miljømål for prosjektet, knyttet opp mot CO2-utslipp og klimagassregnskap. For CO2-utslipp er målet 50 prosent reduksjon av energi i drift, sammenlignet med referansebygg utført med forskriftskrav. For klimagassregnskapet er målet 50 prosent reduksjon av klimagassutslipp fra materialer knyttet til et referansebygg basert på klimagass.no sine referanser, heter det i en pressemelding.

Nye Lade skole har også en utstrakt bruk av massivtre i både bærende konstruksjoner og innvendige vegger.

- Vi er svært stolte av å ha vunnet kontrakten om bygging av nye Lade skole. Vi har god erfaring med å samarbeide med Trondheim kommune, blant annet gjennom prestisjeprosjektet Åsveien skole, som også hadde høyt fokus på miljø. Bygging av gode skoler i vårt nærmiljø kjennes ekstra godt, sier Tom Utvik, daglig leder i Betonmast Trøndelag.

- Vi har fått godt grep om bygging av skoler over hele landet, supplerer Jørgen Evensen, konsernsjef i Betonmast. Samtidig er vi meget fornøyd med å igjen kunne utnytte den kompetansen vi har opparbeidet oss på bygging av prosjekter med massivtre, flere av dem nettopp her i Trondheim, avslutter Evensen.

Frem mot byggestart i august venter nå en samspillsfase. Selve skolebygget skal overleveres i starten av februar 2018, mens utomhusområdene overleveres i mai 2018.