Heradsbygda omsorgssenter oppføres i hovedsak i massivtre. Bygget blir et passivhus og skal klassifiseres som BREEAM Nor Good. Illustrasjon: SkandivisualMassivtre gir også godt inneklima for brukerne, skriver Betonmast. Illustrasjon: SkandivisualChristine Myhre Bråthen, ansvarlig for Helse og Omsorg i Ringerike kommune og Philip van de Velde, daglig leder i Betonmast Ringerike. Foto: Betonmast

Betonmast bygger Heradsbygda omsorgssenter

Betonmast Ringerike har signert avtale med Ringerike kommune om bygging av et nytt omsorgssenter på Hønefoss.

Det skriver Betonmast i en pressemelding onsdag.

Bygget skal bygges som passivhus, og klassifiseres som BREEAM NOR nivå Good. Store deler av bygget oppføres i massivtre. Prosjektet er en totalentreprise, og kontraktssummen er på 238 millioner kroner før merverdiavgift, heter det i pressemeldingen.

Omsorgssenteret vil få 64 døgnbemannede omsorgsboliger, dagaktivitetssenter for inntil 20 brukere, samt base for hjemmetjenesten i Hønefoss. Totalt blir prosjektet på om lag 9.776 kvadratmeter.

Underetasje, med blant annet garasjeanlegg og garderober, blir oppført i betong, mens de øvrige etasjer skal bygges i massivtre.

– Det er svært gledelig at vi får dette prosjektet, uttaler Philip van de Velde, daglig leder i Betonmast Ringerike i pressemeldingen.

– Vi gleder oss til å få være med på å skape gode boforhold for eldre i vårt eget nærområde. Det er også gledelig at bygget får en miljøprofil. Nå gleder vi oss til å komme i gang med arbeidet, og samarbeidet med Ringerike kommune og andre involverte i prosjektet, avslutter han.

Med en beregnet byggetid på omtrent to år, vil prosjektet overleveres i februar 2021.