Enebolig Holtet/Larsen - Foto: Nils Petter DaleEnebolig Holtet/Larsen - Foto: Carl-Viggo HølmebakkHamar Kulturhus - Foto: Hanne Maren Torpen HokstadHamar Kulturhus - Foto: Vandkunsten AS

Betongtavlen 2014 til Enebolig Holtet/Larsen

Hamar er kjent for god betongarkitektur, og i år peker området seg ekstra ut med både Betongtavlen og hedrende omtale.

Enebolig Holtet/Larsen

Tiltakshaver: Tom Olav Holtet og Urda Larsen

Arkitekt: Carl-Viggo Hølmebakk

Byggeteknikk: SWECO

Spesialrådgiver konstruksjoner: Siv.ing. Finn-Erik Nilsen AS

Entreprenør betong over grunnmur: M. Grønvold AS

Villa Holtet/Larsen ligger i Stange i Hedmark. Denne villaen er en sjeldenhet både når det gjelder bruk av betong og ikke minst fullkommen formgiving.

Boligen ligger i et helt ordinært byggefelt like utenfor Hamar, men eiendommen er vestvendt og har strandlinje og en formidabel utsikt utover Mjøsa akkurat som de andre boligene som ligger på nederste rekke. Den skiller seg markant ut i forhold til nabobebyggelsen med sitt formspråk, men også ved at boligen er utført i betong, og bare betong, i alle etasjer.

Juryen uttaler bl.a. om vinnerprosjektet:

«At boligen er utelukkende i betong er oppsiktsvekkende i seg selv, men det som virkelig begeistrer er hvordan en beveger seg gjennom huset og hvordan dagslyset kommer inn. Her er bare rette linjer, ikke en eneste rund form eller et eneste knekt hjørne. Her er det måten lyset får sile inn og modellere alle de presise, rektangulære betongformene og formatene som imponerer. Det er så behersket, lekent og lett gjort at man bare må bukke.

Prosjektet har tydelige referanser til modernismens mesterverk i sitt uttrykk, men er tolket på en helt særegen og personlig måte.

Dette er en usedvanlig bolig. Den vil utvilsomt være en inspirasjon til videre bruk av betong i boligprosjekter og andre prosjekter.»

Hedrende omtale til Hamar Kulturhus

Hamar har fått en ny praktfull storstue med en stor konsertsal, kinosaler, bibliotek og fantastiske øvingsfasiliteter for musikk, dans og teater. Bygningen er stor og enkel med til dels store flater med innvendig eksponert betong.

Fra juryuttalelsen:

«Det er en klar hovedkonstruksjon av store betongrammer som går gjennom hele den store regulære bygningen. Det er i tillegg markante betongvegger og opphengte og utkragede kinosaler i betong. Det er brukt mye betong i bygningen og denne er godt eksponert uten å være dominerende. Det er en fin balanse mellom bruk av røff betong og sobert tre.

Hamar Kulturhus

Tiltakshaver: Hamar kommune

Arkitekt: Tegnestuen Vandkunsten AS i samarbeid med Anderssen + Fremming AS

Kunst: Gunilla Klingberg (betongheller i inngangsparti)

RIB: Norconsult

Entreprenør: Martin M. Bakken

Kunstproduksjon: One Stone AB, Stelcon GmbH, Klingberg Geschwind AB

Prosjektledelse: STEMA Rådgivning AS

Byggeledelse: Plan 1

På det utvendige dekket i gjennomgangen som deler den store bygningen i to er det lagt betongheller som kunstnerisk utsmykning. De er støpt i et presist og elegant mønster i mørk og lys betong. Figurene i mønsteret er inspirert av Hamars landbrukshistorie med gulrøtter, flasker og traktorer.»

Norsk Betongforening og NAL

Betongtavlen deles ut av Norsk Betongforening i samarbeid med Norske arkitekters landsforbund.

Prisen gis til byggverk i Norge hvor betong er anvendt på en miljømessig, estetisk og teknisk fremragende måte.

Selve prisutdelingen finner sted under Norsk Betongdags arrangement på Clarion Hotel Royal Christiania i Oslo 31. oktober. Arrangementet starter kl. 08:30

Jury Betongtavlen 2014:

Siv. ing. Ole H Krokstrand, OK-Partner

Siv. ark. MNAL Helge Solberg, Institutt for byggekunst, NTNU

Siv. ark. MNAL Vidar Knutsen, Element Arkitekter AS

Dr. ing. Bernt Jakobsen, Statens Vegvesen

Siv. ing. Jonny Hermansen, Skanska Norge AS