Betongelementmarkedet forventet å overstige to billioner kroner innen 2030

En analyse fra Allied Market Research estimerer at det globale betongelementmarkedet vil overstige en verdi av 2.000 milliarder norske kroner innen 2030.