Betong Østs nye avdeling på Lørenskog er nå satt i drift.Kristian Lyngås Johnsen, regionsjef i Betong Øst.

Betong Øst har åpnet ny fabrikk på Lørenskog

I midten av mai sto Betong Østs nye storsatsing på Lørenskog klar til drift, og nå er betongleverandøren i gang med å levere betong ut til kundene på Romerike og nord i Oslo.

– Vi har nå åpnet vårt nye flaggskip på Lørenskog, og vi er meget tilfreds den nye fabrikken og hvordan anlegget fungerer, sier en storfornøyd Kristian Lyngås Johnsen, regionsjef i Betong Øst, til Byggeindustrien. Han har sammen med resten av kollegene på avdelingen på Lørenskog levert betong ut til i markedet noen uker allerede, og anlegget fungerer som planlagt.

– Alt fungerer slik vi har planlagt, sier han om storinvesteringen. Johnsen beskriver fabrikken som landets mest moderne og miljøvennlige, og det er et stort løft Betong Øst har gjort med etableringen like ved Feiring Bruk i Lørenskog, like utenfor Oslo-grensa.

– Vi har jobbet med denne etableringen en periode nå, og den er uten tvil et stort og viktig løft for Betong Øst. Fabrikken er topp moderne, hvor ikke minst miljøaspektet er tillagt stor verdi, legger Johnsen til.

Dette omfatter blant annet at de har tatt i bruk knuste materialer som erstatning for natursand.

Artikkelen fortsetter under bildet

Kristian Lyngås Johnsen, regionsjef i Betong Øst.

– Kortreist tilslag er veldig viktig for oss, og det har vi god tilgang på med Feiring Bruk som nærmeste nabo. I tillegg har vi jobbet mye med å ta vare på vannet som benyttes i driften. Vi tar vare på og gjenbruker absolutt alt av vann, selv de minste dråpene gjenvinnes. I tillegg går fyringsanlegget på fabrikken på gass og ikke fyringsolje, legger Johnsen til.

Stor kapasitet
Den nye fabrikken, som er levert av Tecwill, har en blandemaskin på fire kubikkmeter, og de har tilgang en rekke siloer for tilslag og sement.

– Totalt har vi tilgang på 700 tonn tilslag på silo og 600 tonn sement. Vi har også et moderne automatisk fiberdoseringsanlegg, som gjør produksjonen av våre DØNN-produkter mer industrialisert, sier Johnsen som sammen med kollegene satser på å levere rundt 50.000 kubikkmeter betong fra den nye fabrikken i året. De har en praktisk produksjonskapasitet på cirka 100 kubikkmeter betong i timen, men dette kan også økes om det trengs.

– Så langt ser det lovende ut. Vi ligger midt i et område som står foran store utbygginger, sier Johnsen. Hovednedslagsfeltet er Oslo nord og nedre Romerike. Det er en sterk konkurranse i markedet her, men vi har både produkter og utstyret som skal til for å slå fra oss i denne konkurransen, påpeker han. Planen er å knytte til seg 8-10 betongbiler samt to betongpumper på stasjonen.

– Vi er totalt seks ansatte tilknyttet avdelingen, tre i administrasjonen og tre i produksjonen, sier Johnsen.

Det innebærer at de legger opp til en stor grad av automatisering av produksjonen.

– Dette er gjennomtenkt fra a til å. Alt er automatisert, også gjenvinningsanlegget med et lukket sedimenteringsanlegg, sier han.

Opplæring
Johnsen understeker at fabrikken skal levere alle Betong Østs produkttyper, og ikke minst de ulike DØNN-produktene.

– Dette er selvsagt en viktig del av vår satsing her også. Som en del av denne satsingen vil vi også ha kurs i regi av DØNN-skolen her på anlegget. Vi jobber også mye med å være en litt annerledes betongprodusent, der den personlige kundekontakten er ekstra viktig. Vi skal være nære kundene, og det er blant annet et krav om at alle som jobber hos oss skal kunne godt norsk, påpeker han.

Johnsen har selv vært med på prosessen helt fra oppstarten, sammen med gode støttespillere.

– Hele denne prosessen har gått meget bra, og vi ser nå frem til å kunne komme i gang for fullt her på Lørenskog, legger Johnsen til.

Betong Øst har totalt 22 fabrikker og cirka 55 ansette. Selskapet omsetter for rundt 750 millioner kroner.