Sverre Tiltnes (t.v.) delte ut prisen til Per Olaf Brækkan, som mottok prisen på vegne av Møre og Romsdal fylkeskommune.

Beste praksis-pris til Møre og Romsdal fylkeskommune

Torsdag delte direktør Sverre Tiltnes ut en Beste praksis-pris til Møre og Romsdal fylkeskommune for Beste byggherrekompetanse.

Det var bygg- og eigedomssjef Per Olaf Brækkan, som mottok prisen, på bakgrunn av beste praksis bestiller av nye Romsdal videregående skole. Prisen ble elt ut på Eiendomskonferansen 2018 i Molde.

- Byggherrer og investorer må bli bedre i måten de bestiller bygg på. Å sette et samlende og tydelig mål for prosjektet i tidlig fase er avgjørende for effektivt samspill, lavt konfliktnivå og god måloppnåelse. Bygg- og eiendomsavdeling til fylkeskommunen i Møre og Romsdal setter standard for godt, bevisst og ikke minst ambisiøst målarbeid i forbindelse med nye Romsdal videregående skole. Dette gav innovative løsninger for raskt bryggeri, robuste energibrønner, helse- og miljøfremmende bruk av massivtre og «low tech» ventilasjon for godt inneklima, innenfor en ordinær byggekostnad, uttalte Sverre Tiltnes ved overrekkelsen.

En glad og overrumplet Per Olaf Brækkan dedikerte prisen til alle prosjektdeltakerne og takket spesielt egen avdeling og totalentreprenøren Betonmast Røsand for avgjørende bidrag.