Konsernsjef Grethe Bergly er godt fornøyd med resultatet for 1. kvartal 2021. Foto Sverre Christian Jarild

Bergly: Godt fornøyd med starten på året

- Jeg er godt fornøyd med starten på året og at vi har stabilisert oss på et tilfredsstillende lønnsomhetsnivå og et godt salg. Jeg er stolt over den dedikasjonen som våre ledere og medarbeidere viser. Dette har vært essensielt for den sterke forbedringen vi har oppnådd, sier Grethe Bergly, konsernsjef i Multiconsult.

Multiconsult leverer et EBIT-resultat på 98,5 millioner kroner i første kvartal 2021. Dette tilsvarer en EBIT-margin på 10,1 prosent. Netto omsetting for kvartalet er 979 millioner kroner.

- Kvartalstallene viser at Multiconsult har stabilisert selskapets lønnsomhetsnivå på et bærekraftig nivå. Det er høyt aktivitetsnivå i hele den norske virksomheten, skriver selskapetr i en pressemelding onsdag morgen.

Resultatet i kvartalet påvirkes positivt av høyere faktureringsgrad, det det beskriver som solid prosjektgjennomføring og reduserte driftskostnader.

- Forbedringsprogrammet nextLEVEL er vellykket gjennomført med en forpliktet årlig effekt på om lag 174 millioner kroner, melder selskapet.

Sammenlignet med første kvartal 2020 har kalendereffekten på fire mindre arbeidsdager en negativ innvirkning på netto driftsinntekter og EBIT på om lag 56,4 millioner kroner.

Totalt er ordreinngangen på om lag 1,4 milliarder kroner, noe som er 6,8 prosent høyere enn samme periode i 2020. Selskapet kan vise til en all-time-high ordrereserve på 3,58 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet, noe som er økning på 15,5 prosent sammenlignet med 2020.

- Tross noe usikkerhet grunnet Covid-19, oppleves markedet fremover å være godt for de fleste forretningsområdene selskapet opererer i. Både Nasjonal Transportplan og nylig fremlagte State of the Nation indikerer behov for store fremtidige investeringer på mellomlang- og lang sikt, skriver selskapet.

- Vi har styrket vårt fundament for fremtiden vesentlig gjennom de siste par årene. Vi har fått tilbake en sunn lønnsomhet samtidig som vi har rigget oss for å møte endringene vi vet bransjen står overfor. Vi skal fremover fortsette å levere innovative og bærekraftige løsninger for våre kunder, sier Bergly.

Les kvartalsrapporten her