Bedre motivasjon

Det er mange av elevene i skoleverket som sliter med motivasjonen og det å få med seg og lære det som er satt opp på læreplanen i grunnskolen. Og dette henger selvsagt sammen. Om man sliter med motivasjonen og det å åpne seg opp for å kunne motta informasjon og ta til seg lærdommen som presenteres av skoleverket og lærerne, vil man ikke makte å lære seg det som trengs.