Bedre dialog, bedre anskaffelser

StedStavanger, Norge
ArrangørNæringsforeningen m.fl.
Fra12.02.2020
Til13.02.2020
TidspunktOnsdag kl 9.00 - torsdag kl 15.30

Hvordan kan oppdragsgivere og leverandører forbedre dialogen i forbindelse med offentlige anskaffelser? Bli med når Næringsforeningen og Digitaliseringsdirektoratet inviterer til et todagers intensivt seminar og øvingsarena for balanserte anskaffelser gjennom dialog (BAD).

Regionen står foran store offentlige investeringer. God dialog mellom oppdragsgivere og leverandører ved anskaffelser av offentlige bygg og anlegg, kan gi store besparelser, bedre kvalitet og mer innovasjon.

Bli med på et lærerikt og matnyttig seminar som samler de viktigste aktørene i hele regionen. Seminaret er et samarbeid mellom Digitaliseringsdirektoratet (tidligere DIFI), L3 Consult, advokatfirmaet Thommessen og Næringsforeningen.

Her vil deltakerne få både kunnskap om, og trening i, hvordan høyere kvalitet på dialogen kan gi bedre og mer innovative anskaffelser av offentlige bygg og anlegg.

Dialogen omfatter temaer som kontrakter, kravspesifikasjoner, tildelingskriterier, miljø, innovasjon og seriøsitetsbestemmelser. Du vil blant annet lære mer om:

– Hvilke temaer er viktigst å ha dialog om?

– Hvilke dialogaktiviteter passer når, og med hvilket innhold?

– Hva er mulighetsrommet innenfor anskaffelsesregelverket før, under og etter konkurranse?

– Hvordan bli bedre på dialog, og hvordan drive konfliktløsning?

Vi får høre erfaringer fra både store offentlige oppdragsgivere som Stavanger Universitetssykehus og Nye Veier, samt fra leverandører som Hæhre.

Dette blir et interaktivt program som vil veksle mellom korte innledninger i plenum og gruppediskusjoner. Seminaret dekker både bygg og anlegg, og er spesielt relevant for byggherrer og entreprenører.

Et kjernepunkt i programmet er å legge til rette for direkte dialogtrening mellom offentlige oppdragsgivere og leverandører. Vi anbefaler oppdragsgivere med aktuelle anskaffelser til å bruke disse aktivt inn i arenaen for best mulig utbytte. Den gjensidige nytteverdien av bedre dialog er høy, og deltakelse på dette BAD-seminaret vil være en god investering for alle parter.

Påmeldingsfrist: 11. februar kl 9.30

Ytterligere informasjon og påmelding